Grup de Recerca en Educació Transdisciplinar (GRET)

  • Educació transdisciplinar i multidiscioplinar.

El Grup de Recerca d’Estudis de Didàctica de l’Art es va formar en un moment previ a la incorporació de EEES a la nostra universitat, i específicament al les titulacions de Ciències de l’Educació.
Els nous reptes que presenta l’educació en el model Bolonya ha fet variar molts dels pressupostos de recerca que inicialment aquest grup s’havia proposat.
Al mateix temps les baixes de personal no estable i el moviment d’altres membres del grup a altres interessos fan reconstruir el grup en funció d’una nova proposta sorgida en primer curs comú de la facultat.

Català
+ 34 93 581 26 50
Jaume Barrera Fusté
Research group name: 
Grup de Recerca en Educació Transdisciplinar (GRET)
  • Assessorament educatiu i formació permanent.
Àmbit - grup de recerca: 
Grup de recerca-paraules clau: 
Campus d'excel·lència internacional U A B