Grup d'Anàlisi de Polítiques Educatives i de Formació (GAPEF)

 

El Grup d’Anàlisi de Polítiques Educatives i de Formació (GAPEF) forma part d’un grup de recerca interuniversitari, el GIPE (Grup Interdisciplinar sobre Polítiques Educatives), juntament amb el SAPS (Seminari d’Anàlisi de Polítiques Socials) de la Universitat Autònoma de Barcelona i un grup de professors del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona. Es tracta d’un Grup de Recerca Consolidat (GRC) reconegut per la Generalitat de Catalunya des de l’any 2005 (SGR Nº. 366)

L’àmbit d’especialització del GAPEF és el de les polítiques educatives i de formació, especialment aquelles vinculades als següents àmbits: l’escola, la universitat, el treball i la comunitat.

Línies de recerca

 

  • Polítiques educatives d’àmbit local, autonòmic i internacional.
  • Polítiques de formació professional i contínua.
  • Comunitat i desigualtats educatives.
  • Les polítiques d’ensenyament superior.
  • Pedagogia social.
  • Intervenció socio-educativa en l’àmbit local.

 

Anglès
+34 93 581 15 81
Xavier Úcar
Research group name: 
Grup d'Anàlisi de Polítiques Educatives i de Formació (GAPEF)

Capacitats i serveis

  • Elaboració d'informes sobre l'estat de l'educació i la formació.
  • Disseny i implementació de projectes d'intervenció i innovació.
  • Asssorament pedagògic.
Àmbit - grup de recerca: 
Campus d'excel·lència internacional U A B