Gestió i Coordinació

Normalment la transferència de coneixement en l'àmbit de CSiH (Ciènces Socials i Humanitats) es vehicula a través de les seguents àrees de la universitat:


 ► Vicerectorat de Transferència Social i Cultural

     Vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació  

  • Desenvolupament, coordinació i gestió dels projectes estratègics de la UAB i amb participació d’altres institucions. 
  •   Responsable de la gestió del projecte Campus d’Excel·lència Internacional (CEI). 
  •   Responsable de la política de transferència de coneixements en l’àmbit científic i tecnològic i de la política d’innovació. 

     Parc de Recerca PRUAB   

    • Realitza les accions de foment i divulgació de la transferència de coneixement de la UAB i en el seu l’entorn socioeconòmic i institucional; 
    •  Dóna suport als emprenedors en l’àmbit de les ciències socials i humanes que vulguin portar a terme projectes innovadors. 
    •   Executa les polítiques de transferència d'innovació. 

       Vicerectorat d'Investigació  

     • Competent en la gestió de convenis i contractes de recerca i prestació de serveis tècnics (art. 83) amb empreses, administracions públiques, i altre tipus d’entitats públiques i privades.  

       ►  L’Àrea de Gestió de la Recerca de la UAB 

      • Assessora i gestiona els convenis i contractes necessaris per formalitzar la transferència. 
      •   També s’assessora sobre els ajuts públics destinats a donar suport a la investigació col·laborativa (entre empreses i organismes de recerca). 

         Fundació Autònoma Solidària 

        • Desenvolupa projectes de cooperació destinats a col·lectius determinats. 

           L’Escola de Postgrau de la UAB 

        • Un punt d'intercanvi entre estudiants, professors, investigadors i professionals de prestigi reconegut. 

           Institut de Ciències de l’Educació 

        •  Gestiona els seus propis projectes de transferència en l’àmbit educatiu.           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          Campus d'excel·lència internacional U A B