Serveis UAB

ga capacitats

Gestió Ambiental


 

Disseny de models de desenvolupament local

Assessorament en la gestió del territori

Anàlisi de mobilitat del territori

Reconstrucció de paisatges tradicionals-històrics

Estudis i avaluació d'impacte ambiental i econòmic

Disseny de projectes de desenvolupament i sostenibilitat

 Sistemes d'informació geogràficaCampus d'excel·lència internacional U A B