Serveis UAB

Exemples de collaboració

Alguns exemples de col•laboració són els següents:
 El projecte d'investigació "Avaluació participativa d'accions Comunitàries" vincula d’una manera orgànica tres eixos temàtics:

  1. les accions comunitàries físiques y virtuals (xarxes digitals socials),
  2. l’avaluació participativa
  3. l’empoderament personal i comunitari.

L’avaluació participativa, que s’implementa en 3 plans comunitaris, permet obtenir informació detallada i completa sobre els processos desenvolupats i els seus efectes d’aprenentatge en els participants. Aquest coneixement permetrà apuntar estratègies tant per al disseny i l’avaluació dels propis plans comunitaris, com per a la formació dels professionals que actuen en ells. Els resultats poden generar impacte i beneficis, almenys, en tres àmbits: el científic, el polític i el formatiu.

Citilabpro
L’avaluació participativa


 Col•laboració del Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció (LIGIT) amb Administracions locals i provincials per a la implementació de serveis d’informació geoespacial, com ara el serveis d’informació geoespacial de l’Ajuntament de Palamós, el Sistema d'Informació Geogràfica de Gestió de la Diputació de Barcelona (Área d’Espais Naturals) o el Sistema d'Informació Geoespacial Arqueològica de la Diputació foral d'Àlaba.


 Conveni del GRAFO amb la Direcció General de Salut Pública, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per a la realització del projecte:
Desigualtats Socioeconòmiques i Diferència Cultural a l'Àmbit de la Salut en Barris d'Actuació Prioritària de Catalunya (2006-2010), projecte dirigit per Teresa San Román.
Aquest conveni es concreta en accions de formació sobre salut i diversitat cultural i els col•lectius estudiats a personal sanitaris, un conjunt d'informes per col•lectiu i la preparació i edició de materials formatius en suport digital (CD i on-line) per a professionals sanitaris.

Campus d'excel·lència internacional U A B