Establir un contracte/conveni

| Com establir un contracte/conveni?
| Suport del PRUAB
| Suport de la UAB


 Com establir un contracte/conveni?

Investigadors: poseu-vos en contacte amb l’Àrea de Gestió de la Recerca o amb el Gestor Departamental si:

 •  teniu un projecte, línia de recerca, resultat o idea susceptible d’interès per part d’alguna empresa, institució o particular;
 • ja heu tingut algun contacte amb una empresa o institució i es vol negociar o elaborar una proposta formal de col·laboració;
 • ja teniu una proposta i cal revisar els aspectes jurídico-administratius i/o econòmics.

Els contractes i convenis amb empreses/institucions signats prèviament per l'investigador mateix i pel Director del seu Departament o Centre, han de ser signats per el Vicerector d'Investigació per delegació expressa de la Rectora de la UAB.

La gestió contractual la fa la Unitat de Convenis de l'Àrea de Gestió de la Recerca.

Tornar


Suport del Parc de Recerca UAB

 •  Acompanyament personalitzat en el procés de negociació de contractes.
  Projectes Públic-privats
  Contacte: Pere Salamero 93 586 8894

Tornar


Suport de la UAB

L’Àrea de Gestió de la Recerca UAB

 • Assessorament sobre la negociació dels termes de l’acord i la seva distribució econòmica.
 • Validació definitiva dels termes de l’acord.
 • Tramitació de la signatura i tramesa dels convenis i contractes.
 • Introducció de les dades del conveni en les bases de dades de recerca de la universitat.

A l’Àrea d’Economia i Finances es duu a terme la gestió econòmica centralitzada dels convenis i contractes:

 • Facturació periòdica dels serveis prestats.
 • Cobrament i control dels ingressos i distribució d’aquests.
 • Seguiment econòmic i resolució de tota classe d’incidències: reclamació de pagaments, liquidacions econòmiques, certificacions.

Tornar

Campus d'excel·lència internacional U A B