Serveis UAB

espp capacitats

Estudis Socioeconòmics i Polítiques Públiques


 

Elaboració d’informes socioeconòmics

Assessorament en polítiques laborals

Estudis sobre participació electoral i política

Assessorament en polítiques internacionals i interculturals

Assessorament en la gestió dels fluxos migratoris

Assessorament, disseny, implementació i/o avaluació de programes d’intervenció social

Assessorament, disseny i/o avaluació de polítiques públiques

Identificació i anàlisi de les xarxes socials i personals

Assessorament sobre ètica en la investigació

Assessorament en el disseny de recerques socials i anàlisi d’enquestes

Disseny de models de desenvolupament local

Assessorament i Informes sobre actituds i valors dels ciutadans

 

Campus d'excel·lència internacional U A B