egolab - GRAFO

  • Mètodes i tècniques per l'estudi de les xarxes personals.
  • Trasnacionalisme i comunitats transnacionals.
  • Empresariat ètnic i empresariat social.

EgoLab és un grup de recerca especialitzat en l'estudi de xarxes personals i comunitats en un context transcultural. La seva àrea etnogràfica d'especialització és l'Europa del Sudest. EgoLab també proporciona serveis a investigadors/es, institucions i professionals interessats en aplicacions de les xarxes socials.

Català
+34 93 581 11 42
José Luis Molina
Research group name: 
egolab - GRAFO
  • Identificació i anàlisi de les xarxes socials intra i interorganitzatives.
  • Càlcul de poblacions ocultes o mal conegudes.
  • Identificació i anàlisi de les xarxes personals de persones i/o col·lectius.
  • Distribució geogràfica de les xarxes socials.
  • Valoració de la diversitat cultural en empreses i organitzacions.
  • Implantació de programes de responsabilitat social corporativa.
Campus d'excel·lència internacional U A B