Crear una empresa derivada del coneixement

| Bases
| L'itinerari de creació
| Suport a la creació

| Preguntes freqüents marc jurídic de la creació de spin-offs en la UAB

 

 Bases

 La UAB, a través del PARC DE RECERCA UAB PRUAB, promou la transferència de coneixement del seu entorn mitjançant dues vies principals:

 1. la valoració i l'estudi de posada en el mercat de la patent o propietat intel·lectual 
 2. la creació d'una empresa innovadora: spin-off.

En el cas d'una empresa spin-off (derivada del coneixement), s'inicia l'itinerari que condueix l'emprenedor cap a la realització de la seva empresa.

Tornar 
L'itinerari de creació

FORMACIÓ
0-18 mesos
             
            INCUBACIÓ 
8 mesos - màx. 5 anys
          RECERCA de FINANÇAMENT
6-12 mesos
           
      PLA d'EMPRESA
3-6 mesos
                 
DIAGNOSI
0-3 mesos
                       
 • Diagnosi del projecte i protecció del coneixement
  La diagnosi del projecte suposa el primer contacte amb l'emprenedor.
  En aquesta etapa recollim la informació més transcendent de la idea de negoci i del know-how que ens porta l'emprenedor.
  Així podem identificar l'itinerari més adient on s'avalua l'acompanyament des del PRUAB.
   
 • Pla d'empresa i formació
  Per realitzar-lo, rebrà tot el suport de l'equip de creació d'empreses amb l'assessorament i la col·laboració d'entitats externes com SECOT i ESADE que ajudaran els emprenedors en les parts del Pla que més desconeixen per tal d'assegurar l'èxit del seu futur negoci.
  Paral·lelament, l'emprenedor rebrà formació continuada i especialitzada en les àrees en què considerem que més ho necessita amb la col·laboració d'entitats externes
  .
 •  Recerca de finançament 
   
  Un cop l'emprenedor decideix que vol rebe un ajut per tirar endavant el seu negoci, el PRUAB l'assessorarà amb la col·laboració d'una empresa externa en tot el procés de sol·litud, des de la decisió sobre quina és l'estratègia financera fins a la presentació de tota la documentació.
 • Incubació
  Aconseguit el finançament, el Parc facilita a l'emprenedor la ubicació de la seva empresa en un dels seus vivers, subvencionat parcialment per un període de 3 anys.
  En alguns casos es podria allargar el període d'incubació a 5 anys.

Tornar


Suport a la creació de l'empresa

El Parc de Recerca UAB ofereix assessorament durant el procés de creació i consolidació d'una empresa. Des d'aspectes legals o fiscals, fins a activitats de promoció o comercialització, el personal del Parc es converteix en una guia de suport per aclarir dubtes o consultes dels emprenedors. 

 
Els principals serveis que ofereix el Parc en aquesta matèria són:  

 • Avaluació de la idea de negoci.
 • Assessorament legal i fiscal.
 • Cerca de perfils per completar l’equip emprenedor (socis o externs).
 • Paquet bàsic de màrqueting i comunicació.
 • Consultoria en aspectes comercials i de promoció: com posicionar un producte/servei determinat, ús de recursos web, assistència a fires i congressos, etc.
 • Desenvolupament de l'activitat empresarial: assessorament pla comercial, creixement de l'empresa i internacionalització.
 • Accés a la xarxa de contactes del Parc. El PRUAB té una àmplia xarxa de contactes d'actors que participen en la transferència del coneixement: SECOT, Cambra de comerç, ajuntaments, centres tecnològics, etc.
 • Accés amb condicions avantatjoses als diferents serveis cientifico-tècnics.
 • Tramitació d'ajuts bàsics d'R+D+I i convenis amb empreses especialitzades en la tramitació d'ajuts públics a preus més competitius.

Tornar


Preguntes freqüents marc jurídic de la creació de spin-offs en la UAB:

 • El personal investigador i el personal fix, laboral i funcionari de la UAB poden crear una empresa?
  La resposta és si, però atenent a les limitacions d'incompatibilitat regulades en la normativa de la Llei de la Ciència, Tecnologia i la Innovació que ha entrat en vigor l'1 de desembre de 2011 i l'antiga LOU de 2007. Les incompatibilitats fan referència a les limitacions accionarials, de participació en els Òrgans d'Administració i de possibilitat de treballar en l'empresa creada.
 • El personal i el personal fix, laboral i funcionari pot ser accionista d'una nova empresa creada i baix que condicions?
  La resposta és si però atenent a les següents consideracions: per norma general el personal el personal fix, laboral i funcionari podrà participar en una empresa amb un màxim del 10%.

 • El personal el personal fix, laboral i funcionari podrà participar en l'Òrgan d'Administració de la nova empresa?
  La resposta és no, però si podrà participar en la Junta d'Accionistes, També els casos particulars en què l'empresa sigui de base tecnològica (EBT), promoguda per la UAB i participada per aquesta.

 • El personal el personal fix, laboral i funcionari podrà treballar en l'empresa creada?
  La resposta és si sempre que l'empresa sigui de base tecnològica (EBT), promoguda per la UAB i participada per aquesta, en aquest cas, podrà treballar en la nova empresa mitjançant un contracte laboral a temps parcial i de durada determinada i sempre que no es modifica ni la jornada ni l'horari del lloc de treball inicial de l'interessat. Requerirà d'una autorització i justificació prèvia a la UAB.

 • Quines opcions poden tenir el personal el personal fix, laboral i funcionari que presenten les incompatibilitats per a treballar en la nova empresa creada però que vulguin dur a terme el projecte empresarial mitjançant una SPIN-OFF o una Empresa de Base de Coneixement EBC)?
  L'opció més aconsellable seriosa mantenir-se com a accionista fins al 10% de les accions i en l'assessor científic de la nova empresa i comptar amb un emprenedor, normalment, doctorands del grup d'investigació o becaris, perquè gestioni la posada em marxa de la nova empresa.

 • Quin procés cal seguir quan l'empresa de nova creació vol explotar un resultat d'investigació?
  El resultat d'investigació, propietat de la universitat en tant sigui protegible, es transfereix a l'empresa mitjançant un acord de transferència o llicència d'ús a canvi de certes contraprestacions (participació en l'empresa, ect...)

Tornar

 

Campus d'excel·lència internacional U A B