CHARTAE

  • Epistolografia.
  • Identificació, anàlisi i estudi de fragments de còdexs i membra disiecta.
  • Història de l’escriptura.
  • Història del llibre i de les biblioteques.
  • Paleografia.
  • Diplomàtica.

El Grup de Recerca “Chartae” té com a objectiu l’estudi de la “charta” des d’un punt de vista ampli atenent a la seva etimologia: la “charta” o epístola, i per tant l’estudi de la carta com a element de comunicació a través de la seva història, i la “charta” o diploma/document, acte jurídic pel qual es formalitzaven per escrit multitud d’actes de la vida quotidiana en temps antics i medievals.

En un sentit ampli, l’estudi de qualsevol manifestació de la cultura escrita

Català
+34 93 581 4776, +34 93 581 3114
Dr. J.Antoni Iglesias
Address: 

Departament de Ciències de
l’Antiguitat i Edat Mitjana
Facultat de Filosofia i Lletres
UAB
08193 Campus de Bellaterra

Research group name: 
CHARTAE
  • Identificació, anàlisi i estudi de manifestacions escrites d’èpoques antiga, medieval i moderna (especialment per a fons documentals d’arxius i biblioteques);
  • Valoració i difusió del patrimoni bibliogràfic i documental;
  • Selecció de documents i fons documentals per a l’elaboració de la història d'entitats i institucions, antigues i modernes.
Campus d'excel·lència internacional U A B