Valorització del patrimoni històric i cultural

Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP)

Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP)
Català
Paloma Gonzalez Marcén
93 581 37 05
Group's presentation: 

El Centre d'Estudis de Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP) és un Centre Especial de Recerca, creat per acord del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona el 31 d'octubre del 2002. Les funcions del CEPAP són organitzar i impulsar la recerca en l’estudi i la difusió del patrimoni arqueològic i cultural des d'una perspectiva interdisciplinària. Per dur a terme aquestes funcions, el CEPAP s’ocupa d'obtenir els recursos necessaris i d’establir els acords adients, amb altres institucions i organismes. De la mateixa manera s'afavoreix la difusió dels resultats de la recerca dels membres del CEPAP als medis acadèmics nacionals i internacionals.

Research lines: 
 • Prehistòria del Prepirineu
 • Mieso (Etiòpia)
 • Dones i arqueologia
 • Arqueologia i TIC
Capacities / services: 
 • Projectes educatius
 • Organització de seminaris i encontres especialitzats
 • Participació en iniciatives i projectes dirigits a establir una relació más estreta entre la societat i l'ambit de la recerca arqueològica i prehistòrica i a implicar a les comunitats locals en programes d'activació, protecció i conservació del patrimoni arqueològic

Grup de Recerca en Història Actual (GReHA)

Grup de Recerca en Història Actual (GReHA)
Català
Francesc Veiga
+ 34 686 00 53 50
Group's presentation: 

El Grup de Recerca en Història Actual té com a objectius del seu treball fomentar els estudis i investigacions acadèmiques sobre la Història Actual o del temps present, que establim en el periode de la Posguerra freda (1990-2008), així com debatre i experimentar al voltant dels temes i assignatures que tinguin relació amb aquest període en el marc de la Història contemporània. A més, vol romandre en contacte amb els centres acadèmics, investigadors o docents que es dediquen a la Història Actual. Tot i centrar la seva activitat en els estudis historiogràfics, el grup de recerca te vocació interdisciplinar.

Research lines: 
 • Història del món en el període 1990-2006.
 • Història dels conflictes al Sudest europeu, 1991-2001.
 • Història dels conflictes al Orient Mitjà, 1990-2011.
 • Història del ultranacioanlisme y neofeixisme, 1990-2011.
 • História de la nova Asia Central ex-soviètica, 1991-2011.
 • La nova Euràsia, 1991-2011.
 • Història del Asia oriental, 1980-2008.
 • Investigació sobre les modalitats específiques de docència de la Història Actual / temps present.
Capacities / services: 
 • Direcció de treballs de recerca sobre el període de la Història actual.
 • Investigació sobre les modalitats específiques de docència de la Història Actual / temps present.
 • Coordinació en estudis, investigacions i congressos amb els diversos grups de recerca que a Espanya o l'estranger es dediquen específicament a la Història Actual.
 • Suport i finançament de treballs de recerca sobre Història actual.

Seminari d'Arqueologia Prehistòrica del Pròxim Orient (SAPPO)

Seminari d'Arqueologia Prehistòrica del Pròxim Orient (SAPPO)
Català
Miquel Molist Montaña
+ 34 93 581 43 10
Group's presentation: 

El Seminari d'Arqueologia Prehistòrica del Pròxim Orient (SAPPO) té com a objectiu l’estudi  de l’origen i el desenvolupament de les comunitats agrícoles al Pròxim Orient i a la mediterrània occidental.

Research lines: 
 • Societats agrícola-ramaderes.
 • Aparició i desenvolupament de la tecnologia ceràmica.
 • SIG en arqueologia.
 • Instrumental lític.
Capacities / services: 
 • Estudis de valoritzacio del patrimoni arqueologic.

Ocupació, organització i defensa del territori medieval (Ocorde)

Ocupació, organització i defensa del territori medieval (Ocorde)
Català
Ramon Martí
+ 34 93 581 32 34
Group's presentation: 

Establert l'any 2005, el grup de recerca Ocorde està format per membres de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i l'Euskal Herriko Unibersitatea. Des d'aleshores el grup condueix activitats de recerca interdisciplinàries centrades en l'estudi històric del poblament, les institucions i els sistemes de defensa entre els segles VII i XI. Aquestes tasques combinen l'estudi de les fonts llatines i àrabs amb l'anàlisi toponímica i la pràctica arqueològica sistemàtica, obtenint resultats innovadors per a la historiografia de l'Alta Edat Mitjana. Tot seguint aquesta metodologia, s'inicià una línia de recerca en torn a una desconeguda xarxa de torres de guaita i senyals implantada per l'estat islàmic a la Península durant el segle VIII, així com una altra sobre l'organització fiscal d'aquest primer estat andalusí. La celebració i publicació dels congresos internacionals "Fars de l'Islam" i "Teoria i pràctica fiscal a l'occident llatí i a Dar al-Islam" proven els avenços assolits en aquests camps.

Research lines: 
 • Territoris, poblaments, esglesies i fortificacions medievals.
 • Fiscalitat medieval - feudalisme - régim dominical - cerámica medieval - producció agrària i indústries medievals
Capacities / services: 
 • - Detecció i estudi de jaciments arqueológics medievals
 • Excavació, consolidació i posada en valor de jaciments medievals.
 • Asesorament documental i arqueològic d'entitats locals i comarcals.
 • Estudi i catalogació de fonts escrites medievals.
 • Estudi i inventari del patrimoni immoble medieval (format SIG).
 • Cartografia històrica digitalitzada.

Translat - Traduccions al català medieval fins a 1500

Translat - Traduccions al català medieval fins a 1500
Català
Josep Pujol
+34 93 586 8075
Group's presentation: 

Aquest és un grup de recerca petít i especialitzat: cataloguem i investiguem les traduccions al català medieval fins a 1500 (procedents de qualsevol llengua, clàssiques o romàniques)i això comporta costosa feina de camp (anàlisi de manuscrits i impresos en biblioteques de l'Estat espanyol o l'estranger).

El panorama de les traduccions dóna un retrat de la cultura d'una època i això és el que pretenem: conèixer la cultura escrita importada a Catalunya al llarg de l'Edat Mitjana, i saber també com la van aprofitar aquí (les corts nobles, els convents, el negoci editorial).

Research lines: 
 • La cultura escrita a la Corona d'Aragó fins a 1500.
 • La literatura medieval.
 • La difusió dels llibres.
 • La tradició clàssica.
  Això comprèn obres de diversa mena: filosòfiques, històriques, literàries.
Capacities / services: 
 • Assessorament en qualsevol qüestió relacionada amb el llibre manuscrit o imprès fins a 1500 (exposicions, catalogació, documentació, etc.).
 • Divulgació.

Grup d'Art del Renaixement i del Barroc a Catalunia (GARB)

Grup d'Art del Renaixement i del Barroc a Catalunia (GARB)
Català
Dr.Bonaventura Bassegoda (UAB) i Dr.Joan Bosch (UdG)
(34) 93 581 13 70
Group's presentation: 

El Grup d’Art del Renaixement i del Barroc a Catalunya (GARB) aglutina investigadors de la UAB i de la UdG especialitzats en la història de l’art a l’època moderna que treballen en projectes conjunts des de l’any 1994. El que ofereix el nostre grup és un treball rigorós i acurat d’un ampli grup d’experts en l’art europeu d’època moderna. Som especialistes en teoria de l’art, arquitectura, pintura, escultura i retaulística, dibuix, gravat, exploració arxivística i documental, història de col·leccionisme d’art, i historiografia. El nucli permanent és format per tres CU, quatre TU, i un agregat. Diversos becaris predoctorals i postdoctorals ens han acompanyat en aquests anys. La base del nostre treball és l’interès per l’estudi, conservació i difusió del patrimoni cultural, mitjançant la millora objectiva del coneixement sobre l’art del Renaixement i del Barroc a Catalunya, sempre vist i valorat dins el seu context internacional, i que busca en totes les seves publicacions una nova visió per l’art de l’època moderna respecte de la historiografia hispànica i internacional. Els resultats obtinguts en les nostres investigacions es difonen a través de revistes científiques, els llibres monogràfics, congressos i les respectives actes publicades, com és habitual en les Humanitats, però també mitjançant el comissariat d’exposicions i els respectius catàlegs raonats, que permeten un impacte de la recerca més enllà dels àmbits científics.

Exemples de col·laboració amb Institucions són la catalogació del fons d’art del monestir de Pedralbes de Barcelona (Ajuntament de Barcelona), la catalogació de l’art renaixentista i barroc d’Andorra (Govern d’Andorra), la catalogació i estudi de la Galeria de Catalans il·lustres (Ajuntament de Barcelona) i el Projecte Recercaixa, en la seva primera convocatòria: “Art en perill, cens i memòria de la destrucció”.

Research lines: 
 • L'Art barroc i renaixentista a Catalunya.  
 • Fonts i Models de les arts figuratives a Catalunya als segles XVI, XVII i XVIII.
 • Història del col·leccionisme d’art.
 • Historiografia de l’art català.
 • Història de les destruccions d’obres d’art a Catalunya.
Capacities / services: 
 • Anàlisi tècnica d'obres d'art del Renaixement i el Barroc.
 • Disseny d'exposicions i events culturals de difusió de l'art del Renaixementi el Barroc.
 • Elaboració de continguts de difusió cultural sobre el Renaixement i el Barroc.

Grup d'Estudis República i Democràcia (GERD)

Grup d'Estudis República i Democràcia (GERD)
Català
Francisco Morente
+34 93 586 81 67
Group's presentation: 

El treball del GERD té com a objecte les diferents experiències republicanes i/o democràtiques de la història contemporània catalana i espanyola (amb una atenció molt preferent per l’estudi comparatiu amb l’Europa occidental), però també s'ocupa, d’una forma més transversal, de l’estudi de classes i moviments socials, partits polítics i sindicats, les seves respectives cultures polítiques, així com els seus projectes polítics, econòmics, socials i culturals que d’una manera o altra han contribuit a fer avançar (o s’han oposat a) la construcció de la ciutadania republicana i dels Estats democràtics a Catalunya, Espanya i l’Europa occidental.

Research lines: 
 • Nacionalisme, democràcia i classes populars. Una temàtica que s’inscriu en el debat sobre la configuració de les cultures polítiques dels sectors populars i obrers dins la societat contemporània.
 • Polítiques socials del projecte republicà. Una temàtica bàsica per a valorar els efectes del projecte republicà és la construcció d’un sistema social nou, progressista, valent.
 • Polítiques republicanes de finances i de Defensa militar.
 •  Feixisme i antifeixisme: rebuig i defensa de la democràcia.
Capacities / services: 
 • Assessorament històric per a l'elaboració d'exposicions, obres commemoratives, documentals.
 • Programes de ràdio i/o televisió sobre temes històrics, obres de ficció amb rerafons històric, itineraris de turisme cultural.
 • Organització de cicles de seminaris-conferències i jornades de debat.

Grup de Lingüística Teòrica/ Centre de Lingüística Teòrica

Grup de Lingüística Teòrica
Català
Gemma Rigau Oliver
+34 93 581 13 68, +34 93 581 12 22
Group's presentation: 

El Grup de Lingüística Teòrica (o Centre de Lingüística Teòrica),  reconegut per l’AGAUR (2009SGR-1079), estudia les característiques de la facultat humana del llenguatge. Tot i que l’ús del llenguatge és un fet quotidià, els lingüistes no han acabat de descobrir encara les propietats que fan que tots els nens sans aprenguin a parlar amb una relativa rapidesa i  inconsciència la llengua de la seva comunitat, sigui quina sigui .

D’altra banda, ens interessa conèixer per què existeix la diversitat lingüística, per què no hi ha només una sola llengua. Per tot això, portem a terme un estudi comparatiu de l’estructura de les llengües, en concret de les que tenim més a prop (les llengües romàniques –principalment el català i espanyol-, les germàniques, el basc, etc.) com a via per a descobrir fins a quin punt poden variar.

Research lines: 
 • L'anàlisi de les propietats estructurals del llenguatge, en concret de la fonologia, la morfologia, la sintaxi i la semàntica.
 • L'estudi de com  aquestes propietats s'expressen a cada llengua particular des d'un enfocament comparatiu, amb especial atenció al  català i l'espanyol.
 • L'estudi de com la naturalesa biològica del llenguatge determina les seves propietats estructurals.
 • L’estudi de l’ adquisició i les patologies del llenguatge.
 • El desenvolupament d’una  base de dades de construccions gramaticals i  recursos lingüístics.
Capacities / services: 
 • Accés a la base de dades de construccions sintàctiques del castellà i català (aplicacions: correctors, traducció).
 • Producció de materials per a l’ensenyament de la llengua catalana i espanyola a tots nivells.
 • Creació de materials de diagnòstic (patologies).

Les músiques en les societats contemporànies (MUSC)

Les músiques en les societats contemporànies (MUSC)
Català
Francesc Cortès Mir
+34 93 581 26 19
Group's presentation: 

El grup “Música a les societats contemporànies” (MUSC) és un grup de recerca consolidat (2009 - SGR 227) adscrit al Departament d’Art i de Musicologia de la UAB.  Estudia la música en les seves manifestacions socials des d’un enfocament global i transversal.

Research lines: 
 • Músics en la societat de l'espectacle.
 • Cants orals de la Mediterrània.
 • Músiques de reproducció tecnològica.
Capacities / services: 
 • Creació i comissariat d'exposicions amb temàtica musical.
 • Creació i disseny de documentals de tipus musical, tant de repertori tradicional com contemporani, i/o de DVD.
 • Catalogació i estudis de digitalització d'arxius amb continguts musicals i/o dramàtics.
 • Assessorament en la confecció de programes i temporades musicals.
 • Assessorament i estudis tècnics sobre patrimoni musical, tant de suport tangible com intangible.
 • Publicacions de tipus musical i musicològic.
 • Edicions de partitures i de CD's.
 • Conferències, cursos, seminaris.

Grup de Lexicografia i Diacronia

Grup de Lexicografia i Diacronia
Català
Glòria Claveria Nadal
+34 93 581 29 79
Group's presentation: 

El Grup de Lexicografia i Diacronia (SFI) és un equip format per investigadors de diferents universitats espanyoles i europees. El nucli central dels membres pertany a diferents departaments de la  Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Filologia Espanyola, Departament de Filologia Catalana, Departament de Filologia Francesa i Romànica). Els membres externs pertanyen a la a Universidad de Salamanca; a la Karl Franzens-Universität Graz d’Àustria i a la Universiteit Antwerpen de Bèlgica. A més, el grup té adscrit un investigador ICREA (Joan Torruella). Gràcies als resultats obtinguts en les seves investigacions, el grup ha rebut la subvenció i el reconeixement per part de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) de la Generalitat de Catalunya, com a Grup de Recerca Consolidat en set convocatòries consecutives fins a l’actual (2009SGR01067). Així mateix, el «Grup de Lexicografia i Diacronia» forma part de la Xarxa Temàtica «Llengua i Ciència» finançada per la Generalitat de Catalunya (1998XT-00019, 2000XT-00063 i 2002XT00071) i ha participat en totes les Jornades que la xarxa organitza anualment. La recerca desenvolupada pels membres del grup ha donat lloc a nombroses publicacions i resultats de la recerca d’altres tipus (Portal de léxico hispánico, DECH, CICA), en les quals s’investiga diferents aspectes de l'evolució històrica de les llengües catalana i espanyola des d'un punt de vista interdisciplinari.

Research lines: 
 • L’aplicació de les noves tecnologies a l’estudi lingüístic amb especial atenció a la història de la llengua i al lèxic.
Capacities / services: 
 • Consulta dels materials i informacions que apleguen les eines informàtiques que es desenvolupen en el grup: el CICA (Corpus Informatitzat del Català Antic) i Portal de léxico hispánico.
 •  Elaboració d’eines informàtiques.

Pages

Subscribe to RSS - Valorització del patrimoni històric i cultural
Campus d'excel·lència internacional U A B