Síntesi de la sessió 4

Síntesi de la sessió 4. Relatora: Ana Luisa Costa (CLUL,Universidade de Lisboa).

Autor: 
Grup GREIP
Expedient: 
915
Data: 
18 gener, 2019
Publicació: 
dijous, 31 gener, 2019
Durada: 
21 min

Campus d'excel·lència internacional U A B