Irak 4 anys després de l'ocupació

Conferència de l'escriptora Iman Jamas. Nascuda a la capital irakiana és la directora de l'Observatori de l'Ocupació de Bagdad, l'Iman tindrà molt a dir sobre la guerra, les mentides que es van dir per a justificar-la i la visió esbiaixada que donen les principals agències de notícies, entre d'altres.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dijous, 19 abril, 2007. Durada: 76 min. Ref: 345.00


Conferència de l'escriptora Ana Maria Matute

Ana Maria Matute, novel·lista, premi Cervantes al 2010 i membre de la Real Academía Española, realitza un col·loqui amb els estudiants de la Facultat de Ciències de l'Educació sobre la "creació literària" amb la interacció dels estudiants presents.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dimecres, 17 setembre, 2003. Durada: 54 min. Ref: 234.00


Autonomia personal, grupal i comunitària com a fita educativa

Fernando Sabater, filòsof i escriptor, realitza una conferència en l'entorn del cicle de pedagogia i educació social a la nostra facultat. Conferència presentada pels professors Ferran Ferrer i Xavier Úcar.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
divendres, 24 febrer, 1995. Durada: 84 min. Ref: 125.00


Diversitat als centres educatius

Un any més s'ha organitzat el seminari de Pràcticum pels estudiants que inicien les pràctiques durant aquest mes de setembre. La conferència del 15 de setembre, a càrrec del Dr. Miquel Àngel Essomba amb el títol La diversitat als Centres Educatius.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dilluns, 15 setembre, 2008. Durada: 89 min. Ref: 389.00


Les competències professionals al Pràcticum

Conferència de la Dra. Neus Sanmartí que forma part de les Jornades del Pràcticum.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dimarts, 16 setembre, 2008. Durada: 56 min. Ref: 390.00


Conferència de Marta Civil

Reflexió basada en qüestions d'enfoc: sociocultural, cognitiu i justícia social.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dijous, 2 octubre, 2008. Durada: 90 min. Ref: 393.00


VIII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials - Roser Canals

Conferència a càrrec de Roser Canals (Universitat Autònoma de Barcelona) "Aportacions de la didàctica de les ciències socials al desenvolupament de les competències bàsiques en l'alumnat de primària i secundària."

El desenvolupament de la competència social i ciutadana es concreta en un model didàctic crític basat en la capacitat d'aplicar coneixements, habilitats i actituds per intervenir en els problemes socials del món exercint responsablement els drets i deures com a ciutadans. 

Presentat per Pilar Comes.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dissabte, 26 febrer, 2011. Durada: 47 min. Ref: 477.70


VIII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials - Selva Guimarâes

Conferència a càrrec de Selva Guimarâes (Universidad Federal de Uberlândia - Brasil) "Competencias para enseñar y aprender Ciencias Humanas -Historia, Geografía, Filosofía y Sociología- en la educación básica brasileña."

El procés de reformes curriculars al Brasil fruit dels canvis polítics democràtics d'inicis del segle XXI va suposar l'ampliació de l'accés a l'educació bàsica i la millora de la qualitat de l'ensenyament i aprenentatge de les ciències socials, amb la participació de moviments socials en un context de globalització mundial.

Presentat per Pilar Comes.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dissabte, 26 febrer, 2011. Durada: 46 min. Ref: 477.60


VIII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials - Joan Pagès i Montserrat Oller

Conferència a càrrec de Joan Pagès i Montserrat Oller (Universitat Autònoma de Barcelona) "Les competències del professorat de Ciències Socials: quines són? Com s'aprenen?"

Per ensenyar ciències socials cal desenvolupar les competències pròpies de les àrees de coneixement social a partir d'una relació teoria-pràctica que tingui una voluntat transformadora amb actuacions que incideixin en formació inicial del professorat i en la formació permanent.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dissabte, 26 febrer, 2011. Durada: 66 min. Ref: 477.50


VIII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials - François Audigier

Conferència a càrrec de François Audigier (Université de Genève) "L'omniprésence des compétences et les didactiques des sciences sociales."

Marc de referència sobre les competències i la seva vinculació amb els currículums escolars, aprofundint en les raons per les quals s'ha generat el desenvolupament competencial i l'impacte sobre l'ensenyament i aprenentatge de les ciències socials.

Presentat per Neus González.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dissabte, 26 febrer, 2011. Durada: 69 min. Ref: 477.40


Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B