Semillero II - Sessió de Pòster II

Segona sessió d’exposicions dels treballs efectuats per l’alumnat dels diferents centres.

Autor: 
Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciencie de l'Educació
Expedient: 
706
Data: 
28 maig, 2015
Publicació: 
dijous, 11 juny, 2015
Durada: 
62 min

Campus d'excel·lència internacional U A B