La Professionalització dels docents a secundària: un llarg camí

Conferència Inaugural a càrrec de la professora Pilar Benejam. "La Professionalització dels docents a secundària: un llarg camí" en el marc del Màster universitari de formació del professorat d'educació secundària obligatoria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes.
Participants:

Sr. Enric Roca, vicedegà de la Facultat de Ciències de l'Educació
Sra. Rosa Mª Pujol, degana de la Facultat de Ciències de l'Educació.
Sra. Ana Ripoll, Rectora de la UAB.

Autor: 
Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació
Expedient: 
436
Data: 
9 novembre, 2009
Publicació: 
dilluns, 16 novembre, 2009
Durada: 
81 min

Campus d'excel·lència internacional U A B