La demografia de les ciutats catalanes al 2050

Conferència “La demografia de les ciutats catalanes al 2050” en el marc del V Cicle de Conferències “L’ordenació del territori: teoria i pràctica” a càrrec de la Sra. Anna Cabré, Centre d’Estudis Demogràfics

Autor: 
Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació
Expedient: 
713
Data: 
2 desembre, 2015
Publicació: 
dimecres, 9 desembre, 2015
Durada: 
53 min

Campus d'excel·lència internacional U A B