I després del Màster, què?

Màster de Formació del Professorat de Secundària - ha esdevingut en els darrers anys a un escenari d'incertesa i dificultat degut a les restriccions econòmiques i a les polítiques en matèria d'educació. Això ha fet necessari plantejar-se "la feina de buscar feina" en aquest àmbit d'una manera diferent, considerant alternatives, essent imaginatiu i també col·laborant, treballant en xarxa i compartint coneixement amb els altres. Aquesta xerrada presenta algunes idees per afrontar aquesta feina de manera organitzada i col·laborativa.

Autor: 
Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació
Expedient: 
754
Data: 
11 maig, 2016
Publicació: 
dijous, 12 maig, 2016
Durada: 
54 min

Campus d'excel·lència internacional U A B