Anàlisi de la conversa aplicada a l'estudi de l'adquisició de llengües - part 2

El Dr. Numa Markee, de la Universitat of Illinois Urbana-Champaign imparteix una classe sobre l'anàlisi de la conversa aplicada a l'estudi de l'adquisició de llengües. És convidat al programa del màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura, i ha impartit la classe com a part del mòdul de Didàctica de la Llengua i Literatura Orals (coordinada per la Dra. Melinda Dooly, UAB).

Podeu veure la primera part de la classe en el següent enllaç.

Autor: 
Melinda Ann Dooly
Expedient: 
510
Data: 
12 gener, 2012
Publicació: 
dijous, 26 gener, 2012
Durada: 
32 min

Campus d'excel·lència internacional U A B