Benvinguts al Servei de Nutrició i Benestar Animal - Bienvenidos al SNIBA - Welcome to SNIBA

El Servei de Nutrició i Benestar Animal (SNIBA) del Departament de Ciència Animal i dels Aliments és un servei científico-tècnic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que promou i lidera la investigació en el sector agroalimentari. L’objectiu del nostre servei és fomentar la transferència de coneixement entre la universitat pública i l'empresa privada mitjançant assessorament, gestió, desenvolupament i resolució integral de projectes R+D+i sobre nutrició, maneig i benestar animal.

L'SNIBA és membre de la xarxa de centres de suport a la innovació tecnològica del Centre de Innovació i Desenvolupament Empresarial (TECNIO) des del Juliol del 2008, la qual cosa comporta l'acreditació d'un sistema de qualitat per a la gestió interna i de servei al client basada en la ISO9001. El nostre equip humà està format per investigadors de reconegut prestigi nacional i internacional i experts al camp de la nutrició, el maneig i el benestar animal. El grup es composa per 40 persones, 8 professors, 9 investigadors doctors, 23 investigadors en formació, tècnics de suport a la investigació i de laboratori.

El nostre compromís és ajudar a potenciar la competitivitat i la capacitat innovadora de les empreses del sector fomentant la transferència tecnològica del coneixement preexistent i l’experiència científica consolidada dels nostres investigadors.

 

 

 

L'SNIBA és agent acreditat TECNIO en la categoria de desenvolupadors de tecnologia. TECNIO és el segell que otorga la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ per identificar on es troba la tecnologia més innovadora, els proveïdors que la ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.

Campus d'excel·lència internacional U A B