Skip to Content
Universitat Autnoma de Barcelona

Presentació

El Centre Joan Rivière en psicologia i gènere som un centre de la Universitat Autònoma de Barcelona dedicat a l'aprofundiment de la inclusió de la perspectiva de gènere en psicologia i altres disciplines relacionades, a partir de la formació, la recerca i la intervenció amb professorat, investigadores, estudiantat i professionals del sector. El nostre treball està bàsicament orientat a l'impacte de les relacions abusives i les violències de gènere en la salut, entès de manera integral.

La perspectiva de gènere l'entenem com l’anàlisi de l’organització social i les relacions de poder entre gèneres que es desenvolupen en un determinat marc històric i contextual i que creen desigualtats, discriminacions i explotacions diverses.

En aquest sentit, aplicar la perspectiva de gènere als diferents àmbits d’intervenció professional de la Psicologia (clínic, social, jurídic, educatiu, etc) i d'altres disciplines professionals relacionades és bàsic per assolir una psicologia millor, més justa socialment i menys esbiaixada i aconseguir, així, una millor praxis professional amb un compromís ètic i democràtic més profund. En l'estudi dels problemes socials i psicològics actuals i en la pràctica professional, no es poden ignorar les relacions de poder de gènere, com tampoc es poden ignorar les relacions de dominació d’altres tipus. No contemplar el context social i relacional de les persones i el seu impacte en la subjectivitat individual comporta realitzar una intervenció esbiaixada, centrada en els símptomes, poc efectiva a mig i llarg plaç i que perpetua desigualtats i relacions poc sanes, més que transformar-les. Donat l’anterior, incorporar la perspectiva de gènere és una qüestió imprescindible per poder abordar aquest tipus de problemes des d’una perspectiva precisa, integradora, igualitaria i global.

D'altra banda, aquesta relació entre la Psicologia i el Gènere ha de fer-se des d'una perspectiva transdisciplinar, on es vagin teixint les interaccions entre la Psicologia i la resta de Ciències de la Salut (psiquiatria, medicina, etc.) i amb les Ciències Socials (Sociologia, Antropologia, Dret, Polítiques, Filosofía, Economia, Educació, etc.) introduïnt la perspectiva de gènere.

Imatge: Fotografia de Joan Rivière