Cirurgia Equina

El Servei de Cirurgia Equina és el responsable del diagnòstic i el tractament de cavalls amb problemes de coixesa o que poden necessitar una intervenció quirúrgica, com per exemple:

- Malalties ortopèdiques com l'artrosi o l'osteocondrosi.
- Fractures: des d'un petit fragment ossi que perjudica la funció articular fins a fractures d'ossos llargs, sovint de molt mal pronòstic;
- Còlic. Alguns còlics requereixen tractament quirúrgic; actualment, el percentatge global de supervivència d'aquests còlics està al voltant del 75%.
- Malalties respiratòries, com l'hemiplègia laríngia (cavalls roncadors).
- Problemes reproductius, com distòcies i laceracions rectovaginals.
- Ferides que poden arribar a lesionar estructures molt importants, com articulacions o tendons.
- Càncer - En el cavall, el càncer més freqüent és el de pell (sarcoids, melanomes i tumors de cèl·lules escamoses).

QUÈ ÉS UN CIRURGIÀ EQUÍ?
Tots els cirurgians equins de l'HCV son especialistes (diplomats) o estan rebent la formació necessària per a obtenir, previ examen, el títol d'especialista atorgat pel European College of Veterinary Surgery, que és l'organisme europeu responsable de certificar l'experiència i els coneixements dels aspirants.

VISITES
El Servei de Cirurgia Equina visita cada dia de 9h a 17, sempre amb cita prèvia concertada telefònicament. A més, ofereix un servei 24h al dia i 365 dies l'any per atendre les urgències quirúrgiques (digestives, musculoesquelètiques, etc., fer el seguiment dels animals que requereixen Vigilància Intensiva i realitzar i interpretar proves complementàries (ecografia, endoscòpia, radiologia, analítica, etc.).

Si vostè és veterinari i vol referir un pacient, telefoni per sol·licitar una cita. L'animem a que consulti l'apartat "com utilitzar els nostres serveis" on podrà descarregar el formulari de referència i enviar-lo per fax o correu electrònic a més de donar-li una còpia al client.

Si vostè és un client i el seu veterinari li ha recomanat una visita amb el Servei de Cirurgia Equina, telefoni si us plau i li donaran el dia i l'hora que més li convinguin. Si el seu animal té un problema urgent, l'atendran immediatament.

Telèfon Unitat Equina: 649 19 12 06
Fax: 93 581 34 28
E-mail: referencia.hcv@uab.es

Informació per a propietaris

Membres del Servei de Cirurgia Equina