Equipaments Habituals

En aquest apartat volem mostrar-vos l’equipament que habitualment s’instal·len a la UAB. En l’Índex veureu els diferents espais que equipem amb mes freqüència.

Quan es selecciona un tipus d’espai en “Índex d’Equipaments Habituals” us oferim la informació següent:

 - una relació del tipus d’equipaments que es munta

 - un quadre amb la relació dels equipaments comprats en l’últim equipament que s’ha fet d’aquest tipus, amb els preus actualitzats.

 - el cost per usuari i el cost per m2.

 - el pes que te cada tipus d’equipament sobre el total de l’equipament.

 - un planell de l’equipament esmentat

 - diverses fotografies de com ha quedat aquest equipament. En alguns casos també podreu veure fotografies d’altres equipaments similars.

Campus d'excel·lència internacional U A B