Compra d’Equipaments Audiovisuals i Mobiliari, és responsable de gestionar la compra i subministrament dels equipaments (bens mobles) que s’hagin de comprar en qualsevol obra que faci la Direcció d’Arquitectura i Logística.

Compra d’Equipaments Audiovisuals i Mobiliari pot actuar, a petició dels interessats, en l’equipament de qualsevol espai de la UAB, tot i no haver-hi cap obra civil en procés.  

 

Actuació de Compra d’Equipaments Audiovisuals i Mobiliari en una obra.

L’Unitat d'Arquitectura i Urbanisme rep l’encàrrec de fer o reformar un edifici i d’equipar-lo convenientment, i es designa un cap de projecte.

Pel que fa als equipament cal que el Cap de Projecte es posi en contacte amb el Cap de Compra d’Equipaments Audiovisuals i Mobiliari per fer una estimació del cost de l’equipament, si es el cas, o per preparar una proposta d’equipament.

El Cap de Compra d’Equipaments Audiovisuals i Mobiliari es coordina amb el Cap de Projecte i amb l’usuari per fer una proposta d’equipament.

Es presenta la proposta d’equipament a l’usuari (moltes vegades l’usuari ha de consensuar internament aquesta proposta) que l’accepta i/o en demana petites modificacions.

Compra d’Equipaments Audiovisuals i Mobiliari consensua definitivament amb el cap de projecte i amb l’usuari l’equipament que s’ha de subministrar.

Generem les comandes corresponents i en fem el seguiment fins que arriben al proveïdor i pacta la data de lliurament (coordinant la data de finalització de l’obra, les necessitats de l’usuari i les disponibilitats del proveïdors)

Fem el seguiment dels subministrament i instal•lacions fins confirmar que tot s’ha fet com estava previst.

 

Actuació de Compra d’Equipaments Audiovisuals i Mobiliari a petició d’un Centre.

Un Centre de la UAB encarrega a Compra d’Equipaments Audiovisuals i Mobiliari la valoració d’un equipament.

Compra d’Equipaments Audiovisuals i Mobiliari es coordina amb el centre per recollir informació de que vol exactament el centre.

Si l’equipament no implica cap mena d’obra civil es fa una proposta al centre (moltes vegades cal, al centre, consensuar internament aquesta proposta) que l’accepta i/o en demana petites modificacions.

Es consensua definitivament amb l’usuari l’equipament que s’ha de subministrar.

Compra d’Equipaments Audiovisuals i Mobiliari genera les comandes corresponents i en fa el seguiment fins que arriben al proveïdor i pacta la data de lliurament (coordinant les necessitats del centre i les disponibilitats del proveïdors)

A continuació, Compra d’Equipaments Audiovisuals i Mobiliari fa el seguiment dels subministrament i instal•lacions fins confirmar que tot s’ha fet com estava previst.

Si l’equipament implica algun tipus d’obra civil Compra d’Equipaments Audiovisuals i Mobiliari es posa en contacte amb els responsables corresponents de l’Àrea d’Arquitectura i Urbanisme per iniciar un procés d’obra civil amb equipament.

El Cap de Compra d’Equipaments Audiovisuals i Mobiliari es coordina amb el Cap de Projecte i amb l’usuari per fer una proposta d’equipament.

Es presenta la proposta d’equipament a l’usuari (moltes vegades l’usuari ha de consensuar internament aquesta proposta) que l’accepta i/o en demana petites modificacions.

Compra d’Equipaments Audiovisuals i Mobiliari consensua definitivament amb el cap de projecte i amb l’usuari l’equipament que s’ha de subministrar.

Generem les comandes corresponents i en fem el seguiment fins que arriben al proveïdor i pacta la data de lliurament (coordinant la data de finalització de l’obra, les necessitats de l’usuari i les disponibilitats del proveïdors)

Fem el seguiment dels subministrament i instal•lacions fins confirmar que tot s’ha fet com estava previst.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B