Drets d'autor

Els documents del DDD estan sotmesos a drets d’autor i per tant el seu ús està regulat per la Llei de Propietat Intel·lectual[1]

A cada registre s’inclou la llicència que regula l’ús de cada document. En la majoria de casos s'assignen llicències Creative Commons, però també hi ha obres patrimonials que són de domini públic  ImgDominiPublic o obres que tenen tots els drets d'explotació reservats ImgDretsReservats i que només permeten les còpies per a ús personal.

En funció de si sou els autors de l'obra o bé voleu utilitzar els materials recollits al DDD, heu de consultar les preguntes més freqüents en matèria de propietat intel·lectual i accés obert.

Si teniu dubtes podeu consultar les condicions de drets concretes d’algun document del DDD adreçant-vos a: ddd.bib@uab.cat

Si el que voleu és incloure les vostres publicacions al DDD cal que consulteu el punt relatiu a 'Com lliurar' del menú superior.

 

 


[1] Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual i es regularitzen, s’aclareixen i s’harmonitzen les disposicions legals vigents sobre la matèria..

Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B