El DDD, Dipòsit Digital de Documents de la UAB, és l’eina a partir de la qual es recopila, gestiona, difon i preserva la producció científica, docent i institucional de la universitat alhora que recull documents digitals que formen part de les col·leccions de les biblioteques de la UAB o que les completen. Mostra una col·lecció organitzada, d’accés obert i interoperable. Aplega una gran diversitat pel que fa a suports, temàtica i tipologia de documents.

El DDD inclou sempre les metadades de descripció del recurs i l'accés al text complet. Una mateixa descripció pot fer referència a un o més fitxers. Volem així, explotar els avantatges de l'emmagatzemament, recuperació i comunicació digital. 

 

OBJECTIUS

  • augmentar la visibilitat, l’accés, la utilització i l’impacte dels resultats de les investigacions.
  • augmentar la visibilitat dels autors i de la institució.
  • facilitar la cerca a la producció científica, docent i institucional de la UAB des d’un sol dipòsit.
  • oferir a la comunitat universitària una plataforma de publicació dels seus treballs en text complet i accés obert.
  • afegir valor als documents a través de citacions normalitzades, estadístiques de consulta i adreces permanents.
  • assegurar l’accés a llarg termini amb mecanismes de preservació.

 

NORMATIVA

Reglament del Dipòsit Digital de Documents de la UAB (Acord del Consell de govern del dia 25 d'abril de 2012)

Política institucional d'accés obert a la Universitat Autònoma de Barcelona aprovada en Consell de govern del dia 25 d'abril de 2012.

Llicències Creative Commons recomanades a la UAB aprovades per la Comissió d'Accés Obert de la UAB del dia 20 de gener de 2015.

 

TIPUS D'ACCÉS

Els registres del DDD són d'accés lliure. La consulta és pública i oberta a tothom.

Algunes col·leccions tenen certes restriccions d’accés al text complet, com ara exàmens, vídeos, fons personals, etc. Es pot limitar la consulta als usuaris de la xarxa UAB.

Els continguts d'accés restringit van acompanyats d'aquest símbol:

Si sou membres de la comunitat universitària i voleu consultar aquests documents des de fora del campus heu d'accedir al Servei de Xarxes Privades Virtuals.

 

FORMATS RECOMANATS

Una de les funcionalitats principals del DDD és donar accés als documents i, tot i que el dipòsit accepta tot tipus de formats, és preferible l'ús de formats oberts.

En el cas que faciliteu el fitxer amb el document a algun servei de la UAB, o directament feu el lliurament al DDD, cal que tingueu en compte que els formats recomanats són:

  • pdf per a text
  • jpg per a imatges
  • mp3 per a àudio
  • flash per a vídeo

 

PROGRAMARI I MAQUINARI

El DDD utilitza el programari Invenio del Consell Europeu per a la Recerca Nuclear (CERN).

Es va triar aquest programa perquè era el que millor permetia allotjar en una única instal·lació diferents tipus de materials, en part degut a que és l'únic que utilitza com a format nadiu de metadades el Marc21. A més a més, en el moment de fer l’elecció era dels pocs amb interfície multilingüe, i oferia una gran flexibilitat a l'hora d’ordenar el material en col·leccions segons diferents criteris.

Invenio disposa de diferents mòduls que permeten una gran varietat de funcions.

El sistema, un EMC Clariion, ofereix tota mena de garanties de redundància i fiabilitat. Les còpies de seguretat, incloses les que es guarden fora de les instal·lacions de la universitat, segueixen els mateixos circuits que els de la resta de la UAB.

Els armaris VNX 5300 gestionen l'emmagatzemament dels màsters TIFF d'alta qualitat de les digitalitzacions retrospectives. A més, es fan rèpliques en uns altres armaris de disc Satabeast de l'empresa Nexsan.

 

GUIA D'AJUDA

Consulta i personalització del Dipòsit Digital de Documents de la UAB: com utilitzar el DDD i personalitzar-lo per treure'n el màxim rendiment.

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B