local

Catalán

Laboratori d'Etnoecologia

Laboratori d'Etnoecologia
Catalán
Victoria Reyes García
+34 93 586 85 49
Group's presentation: 

El Laboratori d’Etnoecologia basat a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la UAB té com a objectiu promocionar el desenvolupament de l’etnoecologia a Catalunya i a altres regions del món. L’etnoecologia és l’estudi interdisciplinari de les relacions dinàmiques entre les persones i el seu medi ambient. Els estudis etnoecològics tenen una perspectiva transdisciplinària que es basa en les contribucions de les ciències naturals i socials a diversos nivells, en els punts de vista dels agents locals i en les opinions dels responsables polítics, entre altres. Els estudis etnoecològics poden ajudar a entendre molts problemes socials i ambientals actuals, com per exemple la degradació ecològica, la pèrdua de diversitat biològica i cultural, l’escassetat d’aigua, les desigualtats econòmiques o la transició demogràfica. El Laboratori col·labora amb altres centres de recerca i associacions civils en el desenvolupament de projectes a Àsia, Àfrica, Amèrica Llatina i Europa.

Research lines: 
 • Comuns locals: Interès per les formes comunitàries de gestió sostenible del medi ambient per part de les comunitats locals d’una forma transdiciplinària que inclogui la cultura, la història, la geografia, l’ecologia, l’economia i la política entre altres, per obtenir una visió més completa, holística i global dels mateixos.
 • Coneixement Ecològic Local: Procés de generació, transmissió, canvi, i pèrdua d’aquest tipus de coneixement.
 • Societats indígenes/rurals i conservació: Sistemes tradicionals de gestió i ús del paisatge; així com serveis ambientals derivats d’aquesta gestió.
 • Canvi cultural: Efectes de la integració al mercat en la qualitat de vida i ús del recursos naturals per les poblacions indígenes.
 • Etnobotànica: Valors culturals, econòmics, i d’ús de les espècies de plantes per la gent.
Capacities / services: 
 • Consultoria en la resolució de problemàtiques socioculturals i ambientals de fort caràcter "local".
 • Consultoria sobre mètodes de recerca participativa en la gestió del territori.
 • Assessoria en estudis de percepció i actituds ambientals.
 • Estudis per documentar el coneixement ecològic local.
 • Edició de contiguts divulgatius i de difusió del coneixement científic generat.

Grup de Recerca Ciutats i Persones (CiP)

Grup de Recerca Ciutats i Persones (CiP)
Catalán
Maria Freixanet
+34 93 487 10 76
Group's presentation: 

El Grup de Recerca Ciutats i Persones (CiP) realitza estudis en temes de gènere, sobretot pensats per a una aplicació pràctica a les administracions locals.

Actualment ens trobem acabant una recerca sobre Espais públics segurs des de la perspectiva de gènere.

També realitzem formació en gènere, com és el Curs de Lectures de Teoria Política Feminista, obert a la ciutadania.

Research lines: 
 • Les polítiques públiques locals amb perspectiva de gènere.
 • La teoria política feminista.
Capacities / services: 
 • Diagnosi i disseny de plans d’igualtat a empreses i/o entitats. Hem realitzat acompanyaments d'aquest tipus per al Pla d'Igualtat de Terrassa i d'Igualada.
 • Formació en temes de gènere, tant específica per a la institució/empresa/entitat, com convidant-la als seminaris o cursos propis del Programa Ciutats i Persones.
Subscribe to RSS - local
Campus d'excel·lència internacional U A B