economía

Catalán

GRUP DE RECERCA SOBRE MIGRACIONS (GRM)

GRUP DE RECERCA SOBRE MIGRACIONS (GRM)
Catalán
Ricard Morén Alegret
+34 93 581 48 09
Group's presentation: 

El Grup de Recerca sobre Migracions (GRM) està localitzat al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
El GRM va ser reconegut com a Grup de Recerca Consolidat i Finançat per l'AGAUR (Generalitat de Catalunya) durant el període 2005-2008 amb Àngels Pascual com Coordinadora, i aquest reconeixement ha estat renovat pel període 2009-2013 amb Ricard Morén-Alegret com Coordinador.
El GRM desenvolupa recerca en l'àrea de la migració i l'assentament des d'una perspectiva interdisciplinària. Els seus membres han format part de diferents recerques i han col·laborat amb diverses institucions locals, nacionals i internacionals.

Research lines: 
 • Integració de la població immigrada, sostenibilitat i canvis territorials i socioeconòmics en àrees rurals i petites ciutats.
 • Immigració estrangera, geografia de les organitzacions i governança a grans ciutats i àrees metropolitanes .
 • Migracions internacionals, interculturalitat, mestissatge i transnacionalisme.
Capacities / services: 
 • Assessorament a institucions i empreses públiques i privades en l'àmbit de les migracions i la geografia humana.
 • Gestió i avaluació de projectes relacionats amb les migracions i la geografia.
 • Formació en qüestions migratòries i geogràfiques.

Observatorio internacional de televisión (OITVE)

Observatorio internacional de televisión (OITVE)
Catalán
Lorenzo Vilches
+34 93 581 17 93
Group's presentation: 

El Observatorio Internacional de Televisión (OITVE) es un grupo de investigación dedicado fundamentalmente a crear bases de datos razonados sobre la producción, economía, contenidos y públicos de la ficción televisiva multipantalla.
El grupo está dirigido por el catedrático Lorenzo Vilches Mantero. Su sede se halla en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAB.

Research lines: 
 • Estructura de la televisión internacional.
 • Producción de ficción en web.
 • contenidos del video juego.
 • género e identidad en la ficción multipantalla.
 • hábitos y prácticas de usuarios en red sobre la ficción televisiva.
Capacities / services: 
 • Acceso a las bases de datos propias sobre economía y  producción televisiva.
 • Producción de ficción en web internacional.
Àmbit - grup de recerca: 

Grup d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)

Grup d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)
Catalán
Antonio Martin Artiles
+34 93 581 13 83
Group's presentation: 

El Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) va començar les seves activitats l’any 1989 i es va constituir formalment com a grup de recerca a l’any 1991. Actualment forma part del Institut d’Estudis del Treball de la UAB com a unitat de recerca especialitzada.
El QUIT centra els seus interessos d’investigació en una línea que relaciona els àmbits del treball i de la vida quotidiana, subratllat la importància tant del context com de les estratègies dels actors.
El QUIT ha portat a terme estudis sobre el mercat de treball, les relacions laborals i les condicions de treball i l’anàlisi dels temps. Tanmateix ha col•laborat amb destacats equips de recerca europeus, afegint-ne així una dimensió comparativa a les diferents recerques.

Research lines: 
 • Qualificacions professionas i competències.
 • Organització del Treball.
 • Mercat de treball.
 • Relacions Laborals.
Capacities / services: 
 • Estudis d'organització del treball.
 • Estudis sobre qualificaciones i competències professionals.
 • Estudis sobre el mercat de treball.
 • Estudis sobre Desenvolupament local .
 • Estudis sobre Innovació tecnológica.
Subscribe to RSS - economía
Campus d'excel·lència internacional U A B