discapacitat

Catalán

AFIN (Infancies i Famílies)

AFIN (Infancies i Famílies)
Catalán
Diana Marre

Departament de Antropologia Social i Cultural
Facultat de Filosofia i Lletres. Edifici B. 1º Pis
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

93 581 46 40
Group's presentation: 

AFIN és un grup interdisciplinari i interuniversitari d'investigació bàsica i aplicada en ciències socials, humanes i de la salut. Es dedica a l'estudi de les desigualtats i inequitats per raó d'edat, sexe, origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, orientació sexual o nacionalitat i de les interseccions entre elles, en l'àmbit del personal, familiar i social. Té la seva seu al Departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La infància, adolescència i joventut, les seves relacions familiars i socials, situacions de risc i crisi, dificultats i oportunitats, drets i deures, polítiques públiques i espais vitals constitueixen els seus àmbits de recerca i treball prioritaris. Per això, des de l'atenció a la diversitat, s'ocupa de la vida personal, familiar i social de nens, nenes, adolescents i joves i dels desafiaments i oportunitats derivats dels canvis en les seves vides personals, familiars i socials en un món globalitzat .

Des de la seva creació el 2004, el treball del grup s'ha caracteritzat per un enfocament interdisciplinari, la creació de sinergies amb altres grups i institucions nacionals i internacionals, i una decidida voluntat que els resultats de les seves investigacions transcendeixin l'àmbit acadèmic per arribar als col · lectius amb i per l'interès i benestar treballa.

Research lines: 
 • Infància, adolescència, joventut
 • Reproducció (assistida, subrogació, adopció i acolliment)
 • Família i diversitat familiar
 • Parentalitat (parenting) i capacitats parentals
 • Gènere, diversitat i orientació sexual, raça i etnicitat, discapacitat i capacitats diverses, interseccionalitat
 • Polítiques públiques i intervenció social
Capacities / services: 
 • Estudis, diagnòstics i anàlisis
 • Consultoria i assessorament
 • Formació
 • Acompanyament i intervencions terapèutiques

Grup de recerca en Drets Laborals dels Treballadors Espanyols i Estrangers

Grup de recerca en Drets Laborals dels Treballadors Espanyols i Estrangers
Eduardo Rojo Torrecilla
+34 93 581 22 37, +34 93 581 13 00
Catalán
Group's presentation: 

El grup Drets dels Treballadors Espanyols i Estrangers (DRELATES) forma part del Institut d’Estudis del Treball com a unitat de recerca especialitzada en els drets dels treballadors espanyols i estrangers.
La realitat cada vegada més diversa del mercat de treball fa necessari disposar d’un bon coneixement del marc jurídic laboral que afecta a tots els treballadors i treballadores.

Research lines: 
 • Estudi i anàlisi dels drets laborals dels treballadors espanyols i estrangers.
 • Règim jurídic de l’ocupació de les persones amb discapacitat i de les persones en situació d’exclusió i risc d’exclusió social.
 • La participació de l’administració pública i dels representants dels treballadors en els processos de reestructuració empresarial
 • Responsabilitat social empresarial.
Capacities / services: 
 • Estudis sobre el marc jurídic laboral actual.
 • Assessorament sobre la legislació aplicable en matèria de discapacitat, responsabilitat social i la regulació laboral de la immigració.
 • Assessorament per a la responsabilitat social empresarial.
Àmbit - grup de recerca: 
Subscribe to RSS - discapacitat
Campus d'excel·lència internacional U A B