desenvolupament

Catalán

Laboratori d'Etnoecologia

Laboratori d'Etnoecologia
Catalán
Victoria Reyes García
+34 93 586 85 49
Group's presentation: 

El Laboratori d’Etnoecologia basat a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la UAB té com a objectiu promocionar el desenvolupament de l’etnoecologia a Catalunya i a altres regions del món. L’etnoecologia és l’estudi interdisciplinari de les relacions dinàmiques entre les persones i el seu medi ambient. Els estudis etnoecològics tenen una perspectiva transdisciplinària que es basa en les contribucions de les ciències naturals i socials a diversos nivells, en els punts de vista dels agents locals i en les opinions dels responsables polítics, entre altres. Els estudis etnoecològics poden ajudar a entendre molts problemes socials i ambientals actuals, com per exemple la degradació ecològica, la pèrdua de diversitat biològica i cultural, l’escassetat d’aigua, les desigualtats econòmiques o la transició demogràfica. El Laboratori col·labora amb altres centres de recerca i associacions civils en el desenvolupament de projectes a Àsia, Àfrica, Amèrica Llatina i Europa.

Research lines: 
 • Comuns locals: Interès per les formes comunitàries de gestió sostenible del medi ambient per part de les comunitats locals d’una forma transdiciplinària que inclogui la cultura, la història, la geografia, l’ecologia, l’economia i la política entre altres, per obtenir una visió més completa, holística i global dels mateixos.
 • Coneixement Ecològic Local: Procés de generació, transmissió, canvi, i pèrdua d’aquest tipus de coneixement.
 • Societats indígenes/rurals i conservació: Sistemes tradicionals de gestió i ús del paisatge; així com serveis ambientals derivats d’aquesta gestió.
 • Canvi cultural: Efectes de la integració al mercat en la qualitat de vida i ús del recursos naturals per les poblacions indígenes.
 • Etnobotànica: Valors culturals, econòmics, i d’ús de les espècies de plantes per la gent.
Capacities / services: 
 • Consultoria en la resolució de problemàtiques socioculturals i ambientals de fort caràcter "local".
 • Consultoria sobre mètodes de recerca participativa en la gestió del territori.
 • Assessoria en estudis de percepció i actituds ambientals.
 • Estudis per documentar el coneixement ecològic local.
 • Edició de contiguts divulgatius i de difusió del coneixement científic generat.

TUDISTAR

TUDISTAR
Catalán
Gemma Cànoves Valiente
+34 93 581 18 59, +34 649 527 048
Group's presentation: 

El grupo TUDISTAR estudia els impactes del turisme a la societat en totes les seves dimensions: social, territorial, econòmica i mediambiental.
Mitjançant projectes de recerca bàsica i amb la col·laboració amb empreses i institucions contribueix a la creació de coneixement cientític en aquest àmbit i a iniciatives de desenvolupament i intervenció social.

Research lines: 
 • Turisme a espais rurals.
 • Turisme de grans ciutats, Barcelona.
 • Turisme sostenible.
 • Desenvolupament turístics.
 • Turisme Cultural.
 • Turisme de proximitat.
 • Turisme de creuers.
 • Turisme religiós.
 • Territoris turístics en reconversió.
Capacities / services: 
 • Realitzacio d’informes i  estudis de l’impacte del turisme.
 • Valoracions d’espais turístics en reconversió.
 • Assessorament per a la creació del producte turístic.
 • Formació especialitzada en turisme.
Realitzacio d’informes i  estudis de l’impacte del turisme.
Valoracions d’espais turístics en reconversió.
Assessorament per a la creació del producte turístic.
Formació especialitzada en turisme.
Subscribe to RSS - desenvolupament
Campus d'excel·lència internacional U A B