The Synthetic Emotions in Technological Environments

  • La modelització d'emocions artificials.
  • L'estudi computacional de l'evolució de les emocions.
  • La simulació de relacions socials i el rol desenvolupat per les emocions.
  • Nous models de cognició artificial.
Catalán

Estudiem com aplicar emocions sintètiques en entorns tecnològics (robòtica, programació,..) alhora que aprofundim en els fonaments teòrics de les emocions.
El nostre grup està vinculat al Departament de Filosofia de la UAB.

+34 93 581 16 18
Jordi Vallverdú
Research group name: 
The Synthetic Emotions in Technological Environments
  • Desenvolupament de programari afectiu.
  • Suport a robòtica social.
  • Disseny d'entorns cognitivament òptims.
Grup de recerca-paraules clau: 
Àmbit - grup de recerca: 
Campus d'excel·lència internacional U A B