GRUP D'ESTUDIS MIGRACIÓ I SOCIETAT (GEMS)

  • Migració interior d'Espanya i migracions internacionals. Anàlisi de fluxos, històries migratòries i d'assentament.
  • Integració i cohesió social.
  • Xarxes migratòries
  • Migració i canvi social en àrees rurals.
  • Matrimonis mixtos.
  • Migració i salut
  • Codesenvolupament
  • Migracions en el món àrab-musulmà contemporani..
  • Metodologia aplicada a l'estudi de la migració, Metodologia quantitativa i qualitativa.
Catalán

El Grup d'Estudis Migració i Societat (GEMS) està localitzat al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
El GEMS és el nom actual de l'antic Grup de Recerca sobre Migracions (GRM). Aquest va ser reconegut per la UAB com a ANE l’any 2000. Àngels Pascual de Sans n'és la directora. Va ser reconegut com a Grup de Recerca Consolidat i Finançat per l'AGAUR (Generalitat de Catalunya) durant el període 2005-2008 amb Àngels Pascual com Coordinadora, i aquest reconeixement ha estat renovat pel període 2009-2013 amb Ricard Morén-Alegret com Coordinador. El nom de GEMS ha sigut adoptat l'any 2011 per no duplicar el nom de GRM que té el SGR.

El GEMS desenvolupa recerca en l'àrea de la migració i l'assentament des d'una perspectiva interdisciplinària. Els seus membres han format part de diferents recerques europees i han col·laborat amb diverses institucions locals, nacionals i internacionals.

 

+34 93 581 17 36
Àngels/Pascual-de-Sans
Research group name: 
GRUP D'ESTUDIS MIGRACIÓ I SOCIETAT (GEMS)
  • Assessorament en integració i cohesió social.
Campus d'excel·lència internacional U A B