Grup de recerca sobre la traducció entre el xinès i el castellà/català (TXICC)


  • Traducció i interpretació entre el xinès i el català/castellà.

  • Lingüística contrastiva entre el xinès i el català/castellà.

  • Didàctica del xinès com a llengua estrangera.

  • Didàctica del xinès per a fins específics (llengua per a traductors).

  • La comunicació intercultural entre la cultura espanyola i la xinesa.

  • Anàlisi crítica del discurs sobre la llengua xinesa o l’Altre xinès.
+34 93 581 28 25, +34 645 464 573
Sara Rovira-Esteva
Catalán

El grup de recerca La Traducció entre el Xinès i el Castellà/Català (TXICC) es preocupa de promoure la investigació sobre qüestions relacionades amb la traducció i interpretació entre el xinès i el català/castellà, així com qüestions de lingüística contrastiva, didàctica del xinès com a llengua estrangera i la comunicació intercultural entre aquestes cultures.

Research group name: 
Grup de recerca sobre la traducció entre el xinès i el castellà/català (TXICC)


  • Assessorament lingüístic per als diferents professionals de la llengua (editors, traductors, correctors, periodistes, etc.) en qüestions relacionades amb la llengua xinesa i el col·lectiu xinès residents a Catalunya.

  • Elaboració de guies d'estil per a resoldre dubtes del xinès adreçades als professionals de la llengua i els mitjans de comunicació.

  • Formació de professionals: didàctica del xinès i traducció/ interpretació amb aquesta combinació lingüística.
Àmbit - grup de recerca: 
Campus d'excel·lència internacional U A B