Grup de Recerca en Psicologia i Comunicació Publicitària

  • Estudi dels processos cognitius que influencien en el processament de la informació publicitària, especialment en: Els nous formats de publicitat, Rich Media i la Publicitat integrada en els continguts audiovisuals, entre d'altres:
  • Aplicació de la metodologia de l'Eye Tracker en la seva recerca, per mesurar l'impacte visual i moviments oculars de la publicitat i creació de patrons de resposta per aprt dels diferents targets.
  • Processament conscient i inconscient de la Publicitat.
Catalán

El Grup de recerca en Psicologia i Comunicació Publicitària estudia com els subjectes capten i processen la informació publicitària (anuncis), és a dir, com la publicitat arriba al "cervell" del telespectador, del internauta, etc. i fins a quin punt li pot condicionar la seva actuació de compra.

+34 629 222 461
Elena Añaños
Research group name: 
Grup de Recerca en Psicologia i Comunicació Publicitària
  • Aplicació de l'Eye TraKer en l'estudi previ de les campanyes per tal d'obtenir dades del rendiment cognitiu del subjecte davant la variació dels components dels anuncis, per tal de poder dissenyar la publicitat més eficaç.
  • Disseny i realització de recerques que tinguin com a objectiu l'optimització dels recursos publicitaris a partir del coneixement del procés cognitiu del receptor (i dels diferents targets).
Grup de recerca-paraules clau: 
Campus d'excel·lència internacional U A B