Grup de Recerca en Metodologies Qualitatives

  • Investigació i avaluació qualitativa i participativa a l’àmbit de la salut.
  • Estudi d’eines informàtiques aplicades a la investigació qualitativa.
Catalán

El grup de recerca en Metodologies Qualitatives investiga mètodes per a l’anàlisi qualitativa i la seva implementació en programaris de suport a la recerca. El seu camp sustantitu d’aplicació són les polítiques públiques i socials, especialment a l’àmbit de la salut.

+34 93 581 28 74
Juan Muñoz Justicia
Research group name: 
Grup de Recerca en Metodologies Qualitatives
  • Assessorament pel disseny de recerques basades en metodologies qualitatives o mixtes.
  • Realització d’estudis, especialment en el camp de les polítiques públiques i socials.
  • Formació a mida en els programaris específics d’anàlisi qualitativa.
Grup de recerca-paraules clau: 
Campus d'excel·lència internacional U A B