Grup de Recerca de Geografia i Gènere (GrGG)

  • Estudi de l'exclusió social a les ciutats des de la perspectiva de gènere (i en particular en els espais públics urbans). També s'ha posat l'accent en l'estudi de la infància i l'adolescència.
  • Història del pensament geogràfic des de la perspectiva de gènere amb un èmfasi particular en l'estudi de la representació del discurs colonial i de les narratives de viatge (el treball s'ha centrat sobretot en el continent africà).
  • El paper de les dones en el desenvolupament del món rural amb un èmfasi en l'estudi de la representació de les identitats.
Catalán

Els objectius del grup són introduir i consolidar l'enfocament de gènere a la disciplina geogràfica. Els objectius concrets  se centren en tres camps de la geografia, la geografia urbana, la geografia rural i la història del pensament geogràfic.

+ 34 93 581 15 14
Maria Dolors Garcia Ramon
Research group name: 
Grup de Recerca de Geografia i Gènere (GrGG)
  • Formacio en metodologies qualitatives.
  • Assessorament per a la introducció de l'enfocament de gènere en els estudis geogràfics.
Campus d'excel·lència internacional U A B