Error message

  • Notice: Undefined index: text_processing in _text_sanitize() (line 321 of /home/oaid/drupal7/versions/drupal-7.60-serveis/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: value in _text_sanitize() (line 321 of /home/oaid/drupal7/versions/drupal-7.60-serveis/modules/field/modules/text/text.module).
  • Notice: Undefined index: email in email_field_formatter_view() (line 109 of /home/oaid/drupal7/modules/email/email.module).
  • Notice: Undefined index: email in email_field_formatter_view() (line 109 of /home/oaid/drupal7/modules/email/email.module).

Fonètica, Lexicologia i Semàntica (fLexSem)

34 93 581 49 01
Xavier Blanco Escoda
Catalán

A partir de teories de formalització lingüística, com el Lèxic-Gramàtica o la Teoria Sentit - Text, el grup desenvolupa recursos i estratègies per al processament de la informació i la comunicació multilingüe (bases de dades lingüístiques, corpora orals i escrits, mètodes d'anàlisi de textos i de tractament de trastorns del llenguatge).

Research group name: 
Fonètica, Lexicologia i Semàntica (fLexSem)
Àmbit - grup de recerca: 
Campus d'excel·lència internacional U A B