Sistemes de Simbolització, processos cognitius, Socioafectius i de gènere

  • Diferents sistemes de simbolització i relacions afectives i de gènere: concepcions d'adolescents i joves sobre l'amor i les relacions de parella.
  • Anàlisi de conflictes de parella.
  • Imatge, cinema, etc. i diversitat de representacions internes.
Català

Grup de recerca “Sistemes de Simbolització, processos cognitius, Socioafectius i de gènere”  porta a terme recerques  sobre la utilització de diferents formes d'expressió (Llengua oral, escrita, dibuix, imatge, cinema, fotografia) com a instruments d'anàlisi i coneixement de realitats externes i internes (relacions socioafectives i de gènere).
 Les i els diferents professionals porten a terme treballs de recerca i també aplicacions del seus resultats a àmbits d'ordre psicològic i psicopedagògic.

+34 93 581 44 40
Aurora Leal García
Research group name: 
Sistemes de Simbolització, processos cognitius, Socioafectius i de gènere
  • Asssessorament sobre les relacions socioafectives utilitzant diferents sistemes de simbolització.
  • Formació a mida, en especial en el tema de gènere.
Àmbit - grup de recerca: 
Campus d'excel·lència internacional U A B