Grup de recerca Orientació i Desenvolupament Educatiu

  • Convivència i prevenció de la violència a les escoles.
  • Debat educatiu interprofessional i amb les families.
  • Coeducació.
Català

GRODE (Grup de recerca Orientació i Desenvolupament Educatiu) és un grup que parteix de fer la recerca amb els agents (professionals que treballen en diferents realitats amb objectius educatius) i agències implicades (centres educatius, associacions i institucions) per tal de poder prendre decisions a partir d'una anàlisi compartida.
 
Actua en educació formal i no formal en temes vinculats a la convivència, la prevenció de la violència en els centres educatius, famílies, coeducació, especialment, amb un enfocament psicopedagògic i social.
La recerca que es fa en el marc d’ aquest grup interdisicplinar permet fer aportacions amb una mirada amplia a la realitat que s'analitza.
El grup és membre actiu d'organismes internacionals i participa periòdicament a activitats d'intercanvi amb altres països on hi té una consideració especialment per l'enfocament i treball de recerca acció i participació amb les persones professionals implicades.

+34 616 196 747
Maria Jesús Comellas i Carbó
Research group name: 
Grup de recerca Orientació i Desenvolupament Educatiu
  • Assessorament per a la promoció de la convivència i la prevenció de la violència en els centres educatius.
  • Elaboració d’informes de diagnòstic de la convivència als centres educatius.
  • Formació dels professionals de la intervenció educativa.
Àmbit - grup de recerca: 
Campus d'excel·lència internacional U A B