Educating through Art

Educating Through Arts is a teachers’ innovation project supported by the School of Educational Sciences of the Universitat Autònoma de Barcelona. The Project has been carried out in a multicultural elementary school from Barcelona, designed by the student teachers.

The project was the core issue of last year's student’s practice with the supervision and collaboration of the school teachers and the university supervisors. Through the programmed activities by the teachers and preservice teachers, during the process of artistic creation, contents of diverse areas and multiple learning competencies were developed interdisciplinary and transversely. The video collects the protagonists’ voices and several images of the process as well as the final results obtained.

 

Coordinating university professors: Ibis Alvarez and Mar Morón

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dimarts, 14 maig, 2019. Durada: 7 min. Ref: 898.11


Educar a través de les arts

Educar a través de les arts és un projecte d'innovació docent amb el suport de la Facultat de Ciències de l'Educació, a la Universitat Autònoma de Barcelona. Es va realitzar en una escola multicultural de Catalunya i va ser dissenyat per estudiants del Grau en Educació Primària. El projecte va constituir el nucli de les pràctiques de l'últim curs, amb la supervisió i col·laboració de mestres de l'escola i les tutores de la universitat. A través de les activitats programades pels docents i els estudiants en pràctica, durant el procés de creació artística es van treballar de manera interdisciplinària i transversal continguts de diverses àrees i múltiples competències d'aprenentatge. El vídeo recull les veus dels protagonistes i diverses imatges del procés i dels resultats finals.

Professores coordinadores del projecte: Ibis M. Álvarez i Mar Morón

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dimarts, 14 maig, 2019. Durada: 7 min. Ref: 898.01


Grup d’educació i gènere

Aquest projecte vol millorar la qualitat docent amb la formalització d’un grup de treball estable a la Facultat de Ciències de l’Educació -Grup d’Educació i Gènere- que porta en funcionament de manera informal des de Setembre de 2017. El grup, format per professores i estudiants i obert a tota la comunitat educativa, es proposa donar resposta des de les ciències de l’educació a la demanda -social, ètica, legal i educativa- de revisar amb perspectiva de gènere els coneixements, valors i competències que es transmeten en la docència; així com iniciar una reflexió conjunta per incorporar de forma transversal en els estudis de les ciències de l’educació una aproximació feminista dirigida a detectar i transformar el llegat patriarcal en l’educació, la cultura i la transmissió de valors. Ens proposem treballar per acabar amb l’assumpció acrítica del patriarcat i conscienciar als membres de la comunitat educativa de la facultat transformant visions, continguts, referents bibliogràfics i metodologies. Aquest projecte s’emmarca en la necessitat d’establir un marc específic per la introducció i explicitació de la perspectiva de gènere en els estudis, i en concret en la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i la creació del Tercer Pla d’Acció per a la Igualtat entre dones i homes a la UAB 2014-2017.

web: http://pagines.uab.cat/educacioigenere/ca
mail: educacio.genere@uab.cat

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dilluns, 1 juliol, 2019. Durada: 6 min. Ref: 921.00


Educar a través de les arts. Projectes interdisciplinaris i inclusius a l'escola multicultural. Subt. Castellà

Educar a través de las artes es un proyecto de innovación docente apoyado por Facultad de Ciencias de la Educación, en la Universitat Autònoma de Barcelona. Se realizó en la escuela President Salvans de Terrassa (Barcelona), que recientemente ha cambiado el nombre por Auró. El proyecto constituyó el núcleo de las prácticas del último curso de estudiantes del Grado en Educación Primaria. El diseño correspondió a los estudiantes, con la supervisión y colaboración de maestros de la escuela y las tutoras de la universidad. A través de las actividades programadas, durante el proceso de creación artística se trabajaron de manera interdisciplinar y transversal contenidos de diversas áreas y múltiples competencias de aprendizaje. El video recoge las voces de los protagonistas y diversas imágenes del proceso y de los resultados finales.

Profesoras coordinadoras del proyecto: Ibis M. Álvarez y Mar Morón.

Versió original (català).

Versió original (subtitulat anglès).

 

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dijous, 16 maig, 2019. Durada: 7 min. Ref: 898.04


Motivació a la lectura acadèmica i bibliogràfica

MoLAB: “Motivació a la lectura científica y bibliográfica” es un proyecto de innovación docente de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. Algunos de sus objetivos son:

1. Promover el debate en torno a la importancia de la lectura académica y bibliográfica en los grados de Educación;

2. Producir recursos audiovisuales que faciliten la lectura bibliográfica en las asignaturas.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
divendres, 1 març, 2019. Durada: 7 min. Ref: 906.00


Fruites amb art

Participem en el projecte de "Les fruites" de les classes de P4 de l'Institut escola Sant Adrià del Besós. A partir d'un anàlisi de les obres de Claes Oldenburg, ens animem a fer fruites gegants.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dijous, 1 febrer, 2018. Durada: 4 min. Ref: 860.00


Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües

 

Fundat en la dècada dels 80, GREIP (Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües) té un nucli d'investigadors experts en l'àrea de les interaccions plurilingües en contextos educatius. Amb els seus 30 anys d'experiència, l'equip s'ha convertit en un punt de referència a tot el món pel que fa a la innovació en l'ensenyament de llengües.

 

 

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
. Durada: . Ref: 870.00


Programa Croma 2016

Activitat vinculada al Programa Croma, coordinat per la Fundació Autònoma Solidària: estudiants de la UAB acompanyen a nens i nenes d'escoles properes a la Universitat durant un temps a la setmana i fora de l'horari escolar.
Un dia aquests estudiants ensenyen la Universitat als nens i nenes organitzant tallers per a ells.

 El vídeo documental mostra un taller de creació artística  dissenyat i conduit per estudiants de la Facultat de Ciències de l'Educació per aquests nens i nenes: a partir de l'obra del circ del Calder els hi proposen construir actuacions de circ amb materials plàstics com feia l'artista: planificar unes idees inicials de creació, desenvolupar-les i arribar a aconseguir els resultats previstos. I finalment, la posta en escena... el gran circ Croma!!!

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dimecres, 11 maig, 2016. Durada: 5 min. Ref: 755.00


NCI. Adolescentes latinos crean una nueva lengua: lati-español

Un equip d'investigadors de la UAB ha identificat una nova manera de parlar entre els adolescents d'origen llatinoamericà, el "lati-español", que combina paraules de diferents variants de l'espanyol d'América Llatina amb d'altres en català i castellà que parlan a Barcelona...
Víctor Corona, Investigador de la UAB del Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciencias Sociales
Lucile Nussbaum, Professora de la UAB, coordinadora del grup d'investigació a l'ensenyament i interacció plurilíngües.
 

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dimarts, 25 juny, 2013. Durada: 5 min. Ref: 597.00


Talking Science in a second language

Presentació de la tesi de la doctorant Natalia Evnitskaya "Talking Science in a second language. The interactional co-construction of dialogics explanations in the CLIC science classroom"

i que ha estat dirigida per la Dra. Cristina Escobar.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dimarts, 9 octubre, 2012. Durada: 85 min. Ref: 550.00


Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B