La nova aula interactiva de la Facultat de Ciències de l’Educació?

La realitat de l'educació i dels centres educatius canvia contínuament i exigeix noves respostes didàctiques i organitzatives per atendre la diversitat de l'alumnat, la multiculturalitat, les exigències de la societat del coneixement i els nous valors socials. La Facultat, com a institució formadora d'educadors, incorpora a la docència els nous plantejaments pedagògics per garantir professionals competents, actualitzats i compromesos amb la seva funció. L'actualització permanent del seu professorat, la revisió permanent dels plans d'estudi, el reforç a l'orientació i tutoria dels estudiants i la millora de les instal·lacions i aules de docència són respostes al repte de les noves necessitats. Al curs 2019-2020 la Facultat de Ciències de l’Educació ha posat en marxa una nova aula, l’aula e-35 que incorpora les darreres tecnologies multimèdia i d’interactivitat amb un disseny de l’espai i el mobiliari innovadors, que trenca el model clàssic de classe magistral a l’aula i fa que la docència es converteixi en una experiència col·lectiva d’intercanvi de coneixement.”

Autor: 
Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació
Expedient: 
960
Data: 
5 març, 2020
Publicació: 
dijous, 5 març, 2020
Durada: 
2 min

Campus d'excel·lència internacional U A B