XXVII Jornada de Reflexió del Consell Escolar de Catalunya

El temps ha estat sempre l’eix sobre el qual s’han estructurat les relacions socials, econòmiques o culturals que han determinat el funcionament d’una societat. L’escola ha estat l’encarregada de gestionar un temps educatiu que havia de conjugar interessos i concepcions temporals divergents, un temps que cal harmonitzar i racionalitzar si volem construir una societat equilibrada en què sigui possible conciliar feina, família, lleure i formació.
Per aquest motiu, resulta imprescindible obrir un debat en els mateixos termes en què el van situar els grecs quan van establir la diferència entre cronos i kairós, o el que és el mateix, entre el temps lineal i el temps creatiu.
El debat sobre el temps a l’educació demana una mirada àmplia que incorpori tant el temps lectiu o escolar com franges temporals no estrictament acadèmiques que incideixen en la formació global dels alumnes. Es tracta d’entendre el temps educatiu com la suma del temps escolar
i del temps periescolar. I, alhora, diferenciar entre el temps de l’alumnat, que ha de ser el nucli de reflexió, el del professorat i les necessitats familiars.

Autor: 
Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació
Expedient: 
941
Data: 
16 novembre, 2019
Publicació: 
dimarts, 10 desembre, 2019

Campus d'excel·lència internacional U A B