La reflexió col·laborativa com a eina en la formació inicial dels mestres en el pràcticum

Xerrada “La reflexió col·laborativa com a eina en la formació inicial dels mestres en el pràcticum” a càrrec de la Dra. Teresa Mauri Majós. Doctora en Psicologia i catedràtica d'Escola Universitària del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Barcelona.
Actualment dirigeix projectes de recerca sobre: La reflexió conjunta sobre la pràctica i la construcció del coneixement del mestre en la formació del professorat, i sobre les relacions entre coneixement pràctic i acadèmic en la pràctica professional docent.

Autor: 
Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació
Expedient: 
917
Data: 
21 febrer, 2019
Publicació: 
divendres, 22 febrer, 2019
Durada: 
68 min

Campus d'excel·lència internacional U A B