Les competències professionals al Pràcticum

Conferència de la Dra. Neus Sanmartí que forma part de les Jornades del Pràcticum.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dimarts, 16 setembre, 2008. Durada: 56 min. Ref: 390.00


Conferència de Marta Civil

Reflexió basada en qüestions d'enfoc: sociocultural, cognitiu i justícia social.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dijous, 2 octubre, 2008. Durada: 90 min. Ref: 393.00


VIII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials - Roser Canals

Conferència a càrrec de Roser Canals (Universitat Autònoma de Barcelona) "Aportacions de la didàctica de les ciències socials al desenvolupament de les competències bàsiques en l'alumnat de primària i secundària."

El desenvolupament de la competència social i ciutadana es concreta en un model didàctic crític basat en la capacitat d'aplicar coneixements, habilitats i actituds per intervenir en els problemes socials del món exercint responsablement els drets i deures com a ciutadans. 

Presentat per Pilar Comes.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dissabte, 26 febrer, 2011. Durada: 47 min. Ref: 477.70


VIII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials - Selva Guimarâes

Conferència a càrrec de Selva Guimarâes (Universidad Federal de Uberlândia - Brasil) "Competencias para enseñar y aprender Ciencias Humanas -Historia, Geografía, Filosofía y Sociología- en la educación básica brasileña."

El procés de reformes curriculars al Brasil fruit dels canvis polítics democràtics d'inicis del segle XXI va suposar l'ampliació de l'accés a l'educació bàsica i la millora de la qualitat de l'ensenyament i aprenentatge de les ciències socials, amb la participació de moviments socials en un context de globalització mundial.

Presentat per Pilar Comes.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dissabte, 26 febrer, 2011. Durada: 46 min. Ref: 477.60


VIII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials - Joan Pagès i Montserrat Oller

Conferència a càrrec de Joan Pagès i Montserrat Oller (Universitat Autònoma de Barcelona) "Les competències del professorat de Ciències Socials: quines són? Com s'aprenen?"

Per ensenyar ciències socials cal desenvolupar les competències pròpies de les àrees de coneixement social a partir d'una relació teoria-pràctica que tingui una voluntat transformadora amb actuacions que incideixin en formació inicial del professorat i en la formació permanent.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dissabte, 26 febrer, 2011. Durada: 66 min. Ref: 477.50


VIII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials - François Audigier

Conferència a càrrec de François Audigier (Université de Genève) "L'omniprésence des compétences et les didactiques des sciences sociales."

Marc de referència sobre les competències i la seva vinculació amb els currículums escolars, aprofundint en les raons per les quals s'ha generat el desenvolupament competencial i l'impacte sobre l'ensenyament i aprenentatge de les ciències socials.

Presentat per Neus González.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dissabte, 26 febrer, 2011. Durada: 69 min. Ref: 477.40


VIII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials - Carmen Rosa García

Conferència a càrrec de Carmen Rosa García (Universidad de Málaga) "Las competencias en la enseñanza de Ciencias Sociales. Una mirada comparativa de propuestas curriculares."

Reformulació del concepte de competència i com ha influït en les reformes educatives de nombrosos països, fent una referència explícita al decret de mínims del MEC, comparant-lo amb els currículums d'algunes autonomies.

Presentat per Jesús Granados.

Autor: SAE Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dissabte, 26 febrer, 2011. Durada: 61 min. Ref: 477.30


VIII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials - Carlos Sandoval i Maria Eugenia Villar

Conferència a càrrec de Carles Sandoval i Maria Eugenia Villar(Universidad de Antioquia, Medellín, Colòmbia) "El discurso de las competencias presente en los lineamientos currículares oficiales de ciencias sociales de la educación colombiana y su contraste con lo evidenciado por una muestra de maestros y alumnos en el plano comprensivo y práctico."

El discurs de les competències a Colòmbia vinculades a l'ensenyament de les Ciències Socials i a les pràctiques orientades a la formació per a l'exercici de la ciutadania.

Presentat per Gustavo González.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dissabte, 26 febrer, 2011. Durada: 52 min. Ref: 477.20


VIII Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials - Antoni Santisteban

Conferència a càrrec d’Antoni Santisteban (Universitat Autònoma de Barcelona) que porta per nom “El desarrollo de la competencia social y ciudadana: problemas sociales actuales y pensamiento histórico y social”

Es realitza la presentació d’un projecte de recerca (Projecte MICINN I+D+I - EDU2009-10984) que pretén indagar en el desenvolupament de la competència social i ciutadana des de la perspectiva crítica a partir de problemes socials rellevants.

Presentat per Edda Sant Obiols

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dissabte, 26 febrer, 2011. Durada: 43 min. Ref: 477.10


Resum dels tallers de la VI Jornada Interuniversitària d’Estudiants d’Educació Especial

Visita ràpida dels 7 tallers que es van dur a terme durant la VI Jornada Interuniversitària d’Estudiants d’Educació Especial.

Personatges reals i de ficció. Taller de creació artística: Mar Morón (Professora de la UAB)
Ens comuniquem?: Eulàlia Moral (Orientadora)
Psicomotricitat: Luis Meléndez (Psicòleg i psicomotricista, CDIAP)
Conèixer les meves pors: Antoni Jesús Peregrino (Professor de la UAB)
Pensament positiu: Antoni Portell  (Professor de la UVic)
L'art de la relaxació: Antoni Santacana (Instructor de sofrologia, tècniques de control mental i meditació)
Reconeixent el que tinc: CEE Auxilia

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
divendres, 1 abril, 2011. Durada: 4 min. Ref: 481.00


Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B