Inauguració del curs acadèmic de la Facultat de Filosofia i Lletres 2019-2020

Inauguració Curs 2019-20 Facultat de Filosofia i Lletres.

Va obrir l’acte el Dr. Joan Carbonell, degà de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Paraules del Dr. Albert Pèlachs, secretari de la Facultat de Filosofia i Lletres, que va llegir la memòria de la Facultat corresponent al curs 2018-2029.

Lliçó inaugural “(Tres) anècdotes per reflexionar sobre l’art contemporani” del Sr. Ferran Barenblit, director del MACBA. Presentació a càrrec de la Dra. Jèssica Jaques, professora de l’Àrea d’Estètica i de Teoria de les Arts.

Lliurament de distincions “Ad studia humanitatis fovenda“ al Sr. Josep Madorell, gerent del Consorci per a la Normalització Lingüística i al Dr. Josep Santaló, catedràtic de l’Àrea de Biologia Cel·lular.

Cloenda de l’acte a càrrec del Dr. Joan Carbonell i del Dr. Carlos Sánchez, Vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dimecres, 6 novembre, 2019. Durada: 125 min. Ref: 954.00


Inauguració del curs acadèmic 2019-2020 de la Facultat de Ciències de l'Educació

Inauguració del curs acadèmic 2019-2020 de la Facultat de Ciències de l'Educació. La filòloga Glòria Bordons, catedràtica de filologia catalana del Departament d'Educació Lingüística i Literària de la UB, pronunciarà la classe inaugural del curs, titulada "Joan Brossa o la necessitat d'una aportació humana creadora". L' acte comptarà amb les intervencions institucionals del Sr. Armand Sánchez, vicerector de Recerca i de Transferència; Joaquín Gairín, degà de la Facultat de Ciències de l'Educació i Carlos Cordón, alcalde de Cerdanyola del Vallès.

 

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
divendres, 4 octubre, 2019. Durada: 81 min. Ref: 943.00


Projectes d’innovació 2018

La convocatòria d’ajuts de la Facultat de Ciències de l’Educació per projectes d’innovació a les assignatures dels graus és una aposta per a la millora de la qualitat docent. Els principis que es valoren per a la innovació és la interdisciplinarietat, ús de metodologies participatives i innovadores, l’elaboració de materials i recursos, l’avaluació per competències, entre d’altres. El vídeo mostra un recull dels projectes finançats en curs durant el curs 2018-19.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dijous, 12 setembre, 2019. Durada: 9 min. Ref: 942.00


IV Cerimonia de lliurament de títols de doctor/a i de premis extraordinaris de doctorat

Benvinguda i presentació a càrrec de la Dra. Victòria Nogués, secretària acadèmica de l'Escola de Doctorat.

Presentació de la Xarxa Alumni UAB a càrrec de la Dra. Sara Moreno, vicerectora d'Alumnat i Ocupabilitat de la UAB.

Paraules del Dr. Armand Sánchez, Director de l'Escola de Doctorat i vicerector de Recerca de Transferència de la UAB.

Paraules del Sr. Tirso Gràcia, membre del Consell Social de la UAB.

Ponència "Hi ha peixos a l'aigua?" a càrrec del Dr. Joan Gómez-Pallarès, Director General de Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Lliurament dels Premis Extraordinaris de Doctorat.

Actuació del Cor de la UAB

Paraules en representació dels doctors i les doctores que reben el premi o el títol a càrrec de la Dra. Anna Puig Oliveras, Premi Extraordinari de Doctorat del Programa en Producció Animal.

Lliurament dels títols de doctor i de doctora.

Gaudeamus Igitur, a càrrec del Cor de la UAB.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
divendres, 17 maig, 2019. Durada: . Ref: 929.00


Presentació del Codi de Bones Pràctiques a la Recerca de la UAB

Sessió de benvinguda de l’Escola de Doctorat que va tenir lloc el 31 de gener a l’Auditori de la Fac. De Ciències Socials i Lletres.

Presentació del Codi de Bones Pràctiques a la Recerca de la UAB, a càrrec del Dr. José Luis Molina, professor titular del Departament d’Antropologia Social i Cultural i president de la Comissió d’Ètica en la Experimentació Animal i Humana (CEEAH).

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dijous, 31 gener, 2019. Durada: 50 min. Ref: 913.02


III Cerimònia de lliurament de títols de doctor/a i de premis extraordinaris de doctorat

Benvinguda i presentació a càrrec de la Dra. Victòria Nogués, secretària acadèmica de l’Escola de Doctorat.

Paraules del Dr. Armand Sánchez, director de l’Escola de Doctorat i vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB.

Presentació de la Xarxa Alumni a càrrec de la Sra. Eva Miquel, Directora de la fundació Alumni de la UAB.

Paraules del Sr. Tirso Gràcia, membre del Consell Social de la UAB.

Paraules de la Dra. Margarida Arboix, Rectora de la UAB.

Ponència “L’expansió de l’Univers: Edwin Hubble, Georges Lemaître i Vesto Slipher” a càrrec del Dr. Emili Elizalde, Professor d’Investigació del CSIC, Institut Espacials de Catalunya.

Lliurament dels premis extraordinaris de Doctorat.

Actuació del Cor de la UAB.

Paraules en representació dels doctors i doctores que reben el premi a càrrec del Dr. Alessandro Ravotto, Premi Extraordinari de Doctorat del Programa Cultures en Contacte a la Mediterrània.

Lliurament dels títols de doctor i doctora.

Gaudeamus Igitur a càrrec del Cor de la UAB.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
divendres, 16 novembre, 2018. Durada: 95 min. Ref: 891.00


Inauguració del curs acadèmic 2018-2019

Inauguració del curs acadèmic de la Facultat de Ciències de l’Educació a càrrec de la Dra. Margarita Arboix, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el Dr. Joaquín Gairín, degà de la Facultat de Ciències de l'Educació.

Lliçó magistral "L'eina per a una vida visible" a càrrec de la música i docent Ester Bonal, impulsora del projecte Xamfrà (centre de música i escena per la inclusió social).

En el decurs de la inauguració s'entregarà un petit record al professorat que es jubila enguany i es lliuraran els diplomes als estudiants mereixedors del premi extraordinari de la titulació.

Tancament de l’acte a càrrec del Dr. Màrius Martínez, Vicerector de Relacions Internacionals.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dimecres, 10 octubre, 2018. Durada: 71 min. Ref: 866.00


II Cerimònia de lliurament de títols de doctor/a i de premis extraordianris de doctorat

Benvinguda i presentació a càrrec de la Dra. Victòria Nogués, secretària acadèmica de l’Escola de Doctorat.

Paraules del Dr. Armand Sánchez, director de l’Escola de Doctorat i vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB.

Presentació de la Xarxa Alumni UAB a càrrec de la Dra. Sara Moreno, vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat de la UAB.

Paraules del Sr. Tirso Gràcia, membre del Consell Social de la UAB.

Ponència “Psique a la cerca contínua de la inmortalitat?” a càrrec del Dr. Joan Carbonell, Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Lliurament dels premis extraordinaris de doctorat.

Actuació del Cor de la UAB.

Paraules en representació dels doctors/es que reben el premi o títol a càrrec de la Dra. Laura Castañar Acedo, premi extraordinari de doctorat en Química.

Lliurament del títols de doctor/a.

Gaudeamus Igitur, a càrrec del Cor de la UAB.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
divendres, 18 maig, 2018. Durada: 92 min. Ref: 866.00


Sessió benvinguda als nous Doctorants, "El doctorant com etapa formativa" - Intervencions

Apertura del acto y bienvenida a cargo del Dr. Armand Sánchez, Vicerrector de Investigación y de Transferencias y Director de l’Escola de Doctorat.

Introducción a la Xarxaa Alumni y alas actividades de Dinamització Comunitària, a cargo de la Dra. Sara Moreno, Vicerectora d'Alumnat i Ocupabilitat.

“La iniciativa EURAXESS y la carta europea del investigador” a cargo de la Dra. Begoña Miñarro, técnica de la Unidad de Proyectos Estratégicos.

“La página web de la Escuela de Doctorado. Introducción a la plataforma Sigma y la gestión del portfolio” a cargo de la Sra. Carme Tost, responsable de la Unidad Técnica de la Escuela de Doctorado.

Presentación del Codi de Bones Pràctiques a la Recerca de la UAB, a cargo del Dr. José Luis Molina, profesor titular del Departament d’Antropologia Social i Cultural y presidente de la Comissió d’Ètica en la Experimentació Animal i Humana (CEEAH).

 

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dijous, 31 gener, 2019. Durada: 70 min. Ref: 913.01


Cicle de Diàlegs del Coneixement UAB-Societat

 

 

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
dijous, 11 gener, 2018. Durada: 0. Ref: 581.00


Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B