XXVII Jornada de Reflexió del Consell Escolar de Catalunya

El temps ha estat sempre l’eix sobre el qual s’han estructurat les relacions socials, econòmiques o culturals que han determinat el funcionament d’una societat. L’escola ha estat l’encarregada de gestionar un temps educatiu que havia de conjugar interessos i concepcions temporals divergents, un temps que cal harmonitzar i racionalitzar si volem construir una societat equilibrada en què sigui possible conciliar feina, família, lleure i formació.
Per aquest motiu, resulta imprescindible obrir un debat en els mateixos termes en què el van situar els grecs quan van establir la diferència entre cronos i kairós, o el que és el mateix, entre el temps lineal i el temps creatiu.
El debat sobre el temps a l’educació demana una mirada àmplia que incorpori tant el temps lectiu o escolar com franges temporals no estrictament acadèmiques que incideixen en la formació global dels alumnes. Es tracta d’entendre el temps educatiu com la suma del temps escolar
i del temps periescolar. I, alhora, diferenciar entre el temps de l’alumnat, que ha de ser el nucli de reflexió, el del professorat i les necessitats familiars.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
Saturday, 16 November, 2019. Durada: . Ref: 941.00


IX Cicle de Conferències "Estudis Territorials i Planejament" (METiP)

 

"L' escenari post-crisi a la metròpoli de Barcelona: desigualtat social, pobresa i dinàmiques socio-residencials" a càrrec de Sergio Porcel, sociòleg i Cap de l’Àrea de Cohesió Social i Urbana de Metròpolis.

"Inseguridad residencial y su relación con la salud" a càrrec de Hugo Vásquez, metge i cirurgià (grup de Recerca en Habitatge i Salut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona).

"Urbanisme feminista i ciutat cuidadora" a càrrec de
Blanca Valdivia del col·lectiu Punt 6.

"Turisme i contestació urbana a un barri de Barcelona" a càrrec de José Mansilla de l'Observatori d’Antropologia Urbana, Universitat de Barcelona.

 

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
Thursday, 17 October, 2019. Durada: 60 min. Ref: 945.02


Com s'aprèn a una escola viva? Coneix l'Escola Polinyà

L’escola com a organisme viu, com espai de convivència i d’intercanvi relacional entre adults i infants; un lloc on es pensa, es conversa o es fan coses tractant de conciliar allò que se sap amb allò què encara no se’n sap, les dificultats, les errades, les expectatives, els èxits, els dubtes i els problemes d’elecció.  Un espai equilibrat entre les emocions i l’aprenentatge.

Conferència a càrrec de Beatriz Sánchez i Sònia Gil, mestres de l’Escola Polinyà
 

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
Wednesday, 2 October, 2019. Durada: 50 min. Ref: 947.00


VIII Jornada: El procés d'acompanyament a adolescents en medi obert. "Cartografiant el medi obert"

Volem que aquesta edició posi en debat i ens faci reflexionar sobre el concepte de medi obert preguntant-nos sobre:

1. Quins són els elements que caracteritzen l’acompanyament a adolescents en medi obert?

2. Quines són les competències necessàries per a l’acompanyament a adolescents en medi obert?

3. Quines condicions i condicionants existeixen en l’acompanyament a adolescents en medi obert?

4. Quines són les estratègies metodològiques de l’acompanyament a adolescents en medi obert?

 

Per tal d’acompanyar-nos en aquest procés de reflexió es crearan espais de treball participatius on es puguin confrontar les mirades i espais de debat amb persones expertes que donin diferents perspectives pràctiques de projectes. Busquem que la jornada sigui un espai de debat, reflexió, creació i intercanvi on professionals, estudiants i persones interessades puguin, de manera conjunta, cartografiar el medi obert.
Hi participen a les jornades: Jordi Martí Olivé, tècnic EMO 3 del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Barcelona; Aidà Almirall Serra, Psicòleg, mediador i dinamitzador comunitari de "Tésera Mediació", Pou de la Figuera (Barcelona); Ariadna Prats Ortas,Educadora social de "Redan La Mina" a Sant Adrià de Besòs; Joel García Cabrera, Dinamitzador sociocultural i educador del "Casal Joves Altimira", Cerdanyola del Vallès; Jonàs Carbonés Camps, Educador social d'"Orió Eduserveis", Figueres i Berta Ferran Segura, Directora d’acció social i acompanyament socioeducatiu Districte Jove, Terrassa.

 

Conclusions, a càrrec de Xavier Úcar, Universitat Autònoma de Barcelona i Francesc Millán de la Diputació de Barcelona.

 

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
Thursday, 11 July, 2019. Durada: 8 min. Ref: 909.01


Proyecto Oracle

1) Què ha suposat el projecte per la seva institució (a nivell de millora), 
2) Quina importància té treballar l’equitat a la universitat i 
3) Quins són els seus reptes de futur. 
 

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
Monday, 8 April, 2019. Durada: 9 min. Ref: 914.00


Jornades d'Orientació professional. Grau d'Educació Infantil i Primària

Taula rodona i Debat: "I ara, què puc fer? Les possibilitats professionals dels i les mestres". Els ponents que hi participen son: Arnau Esteban, Joan Martínez, Jesús Ribosa, Laura Rodríguez i Magda Solera.
Modera el debat la Georgeta Ion, Coordinador del Grau en Educació Primària.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
Thursday, 16 May, 2019. Durada: 55 min. Ref: 928.00


Sessió informativa de les mencions del Grau d'Educació Primària

Presentació de les mencions del grau d'educació primària. El grau ofereix 4 mencions oficials i un seguit d'assignatures optatives que conformen altres mencions no-oficials. Les mencions oficials son: educació fisca, educació musical, llengua anglesa i necessitats educatives especifiques.

 


Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
Wednesday, 6 March, 2019. Durada: 3 min. Ref: 919.00


La reflexió col·laborativa com a eina en la formació inicial dels mestres en el pràcticum

Xerrada “La reflexió col·laborativa com a eina en la formació inicial dels mestres en el pràcticum” a càrrec de la Dra. Teresa Mauri Majós. Doctora en Psicologia i catedràtica d'Escola Universitària del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Barcelona.
Actualment dirigeix projectes de recerca sobre: La reflexió conjunta sobre la pràctica i la construcció del coneixement del mestre en la formació del professorat, i sobre les relacions entre coneixement pràctic i acadèmic en la pràctica professional docent.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
Thursday, 21 February, 2019. Durada: 68 min. Ref: 917.00


Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B