Translanguaging & Plurilingualism

tipus de fitxa: 

Friday, May 19, 2017
Durada: 
13 min
CC1: 

Presentació de les Jornades “Translanguaging & Plurilingualism”. Presentació a càrrec de Melinda Dooly, Coordinadora de Doctorat de la Unitat de Didàctica de la Llengua i la Literatura i l’Albert Casals, Secretari i Vicedegà de Pràctiques de la Facultat de Ciències de l’Educació.


 • Translanguaging space and embodied teaching/learning: Lessons from a multilingual Karate club in London
 • Mézclalo un poquito
 • La concepción unitaria de la lengua del bilingüe y los estudios sobre el cambio de código y la adquisición incompleta
 • Plurilingual speech as legitimate and efficient communication strategy
 • Tending our garden: Caught between old and new multilingualisms
 • Debat de les jornades

 • Autor: 
  Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació
  Data: 
  6 April, 2017
  Expedient: 
  811
  Campus d'excel·lència internacional U A B